Політичне навчання у Черкаській міській організації КПУ

Політичне навчання у Черкаській міській організації КПУ


Вчитися, вчитися і вчитися!

(із лромови В.І.Леніна на III Всеросійському з’їзді  

Російського Комуністичного Союзу Молоді,

лроголошеної 2 жовтня 1920 року)

Виконуючи ПОСТАНОВУ Президії Центрального Комітету Комуністичної партії  України від 21 вересня 2020 року «Про організацію партійно-політичного навчання в 2020 – 2021 учбовому році», комуністи Черкаської обласної партійної організації та безпартійний актив з 1 жовтня  у всіх сільських, селищних, міських і районних партійних осередках  розпочали  новий навчальний рік.

В Черкаській міській організації Компартії України 1 жовтня (четвер) відбулася щотижнева нарада секретарів первинних партійних організацій, партійного активу та прихильників нашої партії.

Нараду відкрив перший секретар Черкаського міського комітету О.Г. Малий, який проінформував секретарів первинних партійних організацій, партійний актив та прихильників нашої партії про роботу комуністів в вересні місяці та підвів підсумки їх роботи.

В нараді прийняв участь перший секретар Черкаського обласного комітету Віктор Григорович Роєнко, який підвів підсумки роботи Черкаської обласної організації і визначив завдання комуністів Черкаської обласної і міської партійної організації, її первинних організацій на жовтень місяць,  який потрібно активно використати в агітаційно – масовій роботі серед населення, не тільки як місяць, пов'язаний з підготовкою до 103-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, а і як місяць завершального етапу в підготовці до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

В завершенні доповіді Віктор Григорович Роєнко нагадав учасникам наради про пам’ятні і знаменні дати в історії нашої великої держави, нашої партії, міжнародного комуністичного руху, які відзначаються в жовтні місяці. Зокрема, 2 жовтня 1920 року Володимир Ілліч Ленін на III Всеросійському з’їзді  Російського Комуністичного Союзу Молоді визначив завдання для молодих людей - вчитися, вчитися і вчитися!

Проведено обговорення доповідей. Секретарі первинних партійних організацій, партійний актив внесли ряд пропозицій по покращенню роботи міського комітету, первинних організацій, їх взаємодії по підготовці і проведенню внутріпартійних заходів, агітаційно – масовій роботі серед населення і підготовці до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Прийнято рішення по посиленню партійної дисципліни, індивідуальної роботи з населенням.

Після проведення наради відбулося політичне навчання з партійним активом та прихильниками нашої партії згідно тематичного плану, рекомендованого на 2020 – 2021 навчальний рік. Перше заняття по темі «Значение и особенности избирательной кампании 2020-2021 года. Роль и формы участия в ней коммунистов» провів перший секретар обласного комітету В.Г. Роєнко.

Проведено обговорення зазначеної теми, визначені форми участі і роль кожної первинної, кожного комуніста в підготовці і проведенні виборної кампанії.

Секретарям первинних партійних організацій, партійному активу розданий тематичний план для підготовки доповідей і співдоповідей по наступним рекомендованим темам.

Прес-служба Черкаського ОК КПУВи можете обговорити цей матеріал на наших сторінках у соціальних мережах