ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ МАРКСИСТОВ УКРАИНЫ! (продолжение)

ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ МАРКСИСТОВ УКРАИНЫ! (продолжение)


Начало

Шестого февраля 2020 года Президиум ЦК КПУ принял постановление «О 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина». Среди мероприятий, посвященных предстоящему юбилею, планировалось проведение научно-практической  конференции о значении ленинизма для Украины. По известным причинам конференция не состоялась.

Сайт Центрального Комитета Коммунистической партии Украины представляет вниманию читателей сайта часть докладов и сообщений, подготовленных нашими товарищами для научно-практической конференции, посвященной ленинскому юбилею.

ЖИТТЯ, СПРАВА І ЗАПОВІТИ В.І. ЛЕНІНА НАДИХАЮТЬ І КЛИЧУТЬ

Повідомлення

РОЄНКА В.Г. - першого секретаря Черкаського обкому Комуністичної партії України

Коли я аналізую своє життєве становлення і формування світогляду, то приходжу до висновку, що крім виховання в сім’ї, радянській школі і суспільстві на мене великий вплив мав образ Володимира Ілліча Леніна.

Знайомство з ним почалося із дитячої фотокартки Володі Ульянова, читання дитячої літератури про нього. Вдома завжди були різні плакати із зображенням Леніна, з його висловами. Все це дуже цікавило і захоплювало.

Потім був свідомий вступ у Всесоюзну піонерську організацію імені В.І. Леніна, ленінський комсомол і у Комуністичну партію Радянського Союзу.

Вивчення на державному рівні теоретичної і практичної спадщини В.І. Леніна проводилося в усіх навчальних закладах від сільської школи до вузів.

Поглибленим вивченням  творів В.І. Леніна, осмисленням історичної правди і процесу розвитку суспільного буття в усіх його сферах зайнявся в період навчання в педагогічному інституті.

Для багатьох поколінь -  В.І. Ленін геніальний мислитель і теоретик, полум’яний революціонер, справжній захисник і вождь трудящих. І все це вмістилося в людині простій, скромній, чуйній і справедливій.

На прикладі його життя, в радянський, соціалістичний період нашої історії, відбувалося становлення багатьох людей девізом яких було: “Жити по-Ленінськи”.

Саме такі люди після серпневого 1991 року контрреволюційного перевороту не зрадивши, не зламавшись і не злякавшись, пройшли через заборону і відновили свою діяльність в Комуністичній партії України, щоб боротися за повернення до соціалізму.

Адже 24 серпня 1991 року Верховна Рада України, проголосувавши за незалежність України, повністю проігнорувала результати Всесоюзного референдуму від 17 березня 1991 року, за яким більшість громадян України проголосували за збереження СРСР і в його складі УРСР.

Це стало негативним прикладом і надалі ігнорувати волю і думку народу при  прийнятті  антидержавних та антинародних рішень.

Так було змінено суспільно-політичний лад, внаслідок чого проведено реставрацію капіталізму і грабіжницьку приватизацію, що позбавило громадян України загальнонародної власності, та  привело до деградації вітчизняну економіку і соціальну сферу, а також до занепаду науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я.

Незалежна Україна отримала у спадок від СРСР і УРСР могутню державу з розширеною територією, високорозвинутим народногосподарським комплексом і надійним захистом людей. Але за час недолугого керівництва Україна втратила частину території, доведена до банкрутства, а більшість громадян живуть у злиднях.

Так звані реформатори, «реформували», а вірніше сказати, знищили освіту, медицину, житлово-комунальну сферу . Залізли своїми брудними руками в мову, пенсійне забезпечення. Повністю ігноруючи протестні вимоги громадян, дані  “реформи” і не думають переглядати.

Верховна Рада України на угоду Президенту Зеленському і МВФ, незважаючи на багатотисячні акції протесту проти продажу української землі та з вимогою провести Всеукраїнський референдум, прийняла Закон про розпродаж земель сільськогосподарського призначення.

На черзі розпродаж державних підприємств, включаючи підприємства стратегічного призначення.

В Україні продовжується розпалювання ворожнечі на історичному, політичному, мовному і релігійному ґрунті.

Продовжується антирадянська і антикомуністична істерія, фашизація держави і суспільства триває.

Найбільш агресивно влада налаштована проти Комуністичної партії України, як носія правди і соціальної справедливості. Вона її боїться, тому й переслідує.

З огляду історичної дійсності, нам комуністам, до такої ситуації і таких умов не звикати. Ми приречені жити по-Леніну. «Леніна неможливо читати, не співставляючи  його аналіз,  його осмислення суспільно-політичних процесів, з тим, що відбувається сьогодні. І кожного разу вражає не просто актуальність, а прямо таки своєчасність ленінської думки». (В.Трушков. «Ленінізм на барикадах сучасності». К. 2012р.)

Ми здобули колосальний досвід практичної роботи і боротьби, навчаючись у Леніна. Наше завдання  сьогодні, вміло застосовувати цей досвід, виходячи з умов, які складаються.

Адже не втратили своєї актуальності слова Леніна : «Комуністи повинні іти в усі класи населення, повинні розсилати в усі сторони загони своєї армії». (ПЗТ. Т.6 ст.79) Адже це індивідуальна робота з людьми, робота в трудових колективах і по місцю проживання.

Тематика цієї роботи випливає із вищезгаданих антинародних реформ, непосильних для більшості людей цін і тарифів, розпалювання ворожнечі між людьми, з виходом на класові протиріччя в суспільстві і що потрібно робити.

Не слід забувати про пропаганду Антикризової програми Комуністичної партії України «Від війни до миру» та реалізацію загальнопартійних програм, по яких ми працювали ще декілька років тому.

Це: «Кожній первинній – конкретно-значиму справу», «Контроль. Порядок. Справедливість», «Реєстр виборців партії» і т.д.

Ці програми дають можливість активізувати діяльність первинних партійних організацій і депутатів місцевих рад від Комуністичної партії України, що в свою чергу стає своєрідною атестацією кожного члена партії, його особистим внеском в залучення трудящих до політичної боротьби і підняття авторитету партії.

Ми нерідко самокритично визнаємо, що не у кожного із нас достатньо революційності. Як заповіт для нас є слова Леніна: «Стихійна боротьба пролетаріату не стане справжньою класовою боротьбою до тієї пори, поки ця боротьба не буде керована сильною організацією революціонерів». (ПЗТ.т.6 ст.135)

Для нас комуністів це заклик до мобілізації всіх наших структур на активні дії по організації трудящих на захист своїх політичних, трудових, соціальних та інших конституційних прав. Тим більше, що сама влада, ігноруючи виконання Конституції і законів України, підштовхує народ на протестні дії.

Кожний партійний комітет, кожна партійна організація просто зобов’язані бути ініціаторами і організаторами акцій протесту у вигляді пікетів, мітингів, страйків, актів непокори з обов’язковим прийняттям резолюцій.

Для проведення протестних акцій можна використовувати історичні, пам’ятні  і знаменні дати. За такою системою роботи в цих умовах працює Черкаська обласна партійна організація.

На жаль, багато партійних комітетів і партійних організацій недостатньо використовують цей напрямок боротьби чим знижують коефіцієнт активності членів партії, не кажучи вже про залучення до цієї боротьби трудящих.

Не слід нам забувати про архіважливий заповіт В.І. Леніна, висказаний на ІІІ з’їзді комсомолу 2 жовтня 1920 року: «Вчитися, вчитися, вчитися». Він стосується не тільки комсомольців, а й комуністів. Адже без теоретичної підготовки важко осилити практичні завдання.

Тому політичне навчання і політичне інформування членів партії є невід’ємною частиною діяльності партійних комітетів і первинних партійних організацій.

Без них послаблюється підготовка політичних бійців партії: парторганізаторів, агітаторів, пропагандистів, організаторів протестної боротьби – справжніх революціонерів – ленінців.

Ми зобов’язані протиставити оскаженілій буржуазній ідеології нашу соціалістичну.

У В.І. Леніна є чітка позиція щодо цього: «Буржуазна або соціалістична ідеологія. Середини тут немає». (ПЗТ.т.6 ст.39)

Наша мета – соціалізм.  Основою якого є здійснення принципів соціальної справедливості, свободи та рівності.

Але досягнення цієї мети можливе лише тоді, коли люди зрозуміють, що альтернативи соціалізму немає і за нього потрібно боротися, щоб перемогти. Комуністична партія в усі часи разом з народом у боротьбі за його права. І на цю боротьбу нас надихають життя, справа і заповіти В.І. Леніна.


ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУПП

Сообщение

ШУЛЬГИ Н.А. - члена-корреспондента НАН Украины,

доктора социологических наук, профессора

22 апреля 2020 года все прогрессивное человечество отмечает 150-летие со дня рождения выдающегося мыслителя современности В.И.Ленина. Богатство его теоретического наследия неисчерпаемо. Методология, принципы и приемы исследования общества и личности, которые он разработал, остаются и сегодня самыми актуальными и востребованными как в общественных науках, так и в политике.

В исследовании общества и личности В.И.Ленин опирался на учение К.Маркса, рассматривавшего общество как динамическую систему, в которой действуют объективные закономерности, проявляющиеся через деятельность людей. Человек формируется и живет в конкретной системе общественных отношений. Эти отношения являются объективными не в том смысле, что складываются без людей, без их сознания, а в том, что они возникают до того, как осознаны. «Производители продуктов, - писал К.Маркс, - поставлены в такие условия, которые определяют их сознание без того, чтобы они их обязательно знали» [1]. Человек включается в социальные отношения еще до того, как их осознает. Внешние обстоятельства, социальные связи воздействуют на человека, формируют его, становятся содержанием его чувств, интересов, мыслей. 

В.И.Ленин развил эту мысль К.Маркса. В работе «Материализм и эмпириокритицизм» он отмечает: «Из того, что вы живете и хозяйничаете, рожаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего общественного сознания, не охватываемая им полностью никогда» [2].

В данном сообщении мы хотели бы остановиться на анализе современного украинского общества, а еще конкретнее – на кратком анализе его нынешней социально-классовой структуры и ее влиянии на состояние общественного сознания.

Темпы развития человечества ускоряются от столетия к столетию, а в наше время – от десятилетия к десятилетию. Современные технологии и коммуникации уплотнили мир, сделали его очень сильно взаимозависимым. О событии, происшедшем в одном конце света, люди в реальном времени узнают не только на месте события, но и на всех континентах. Мало того, что они мгновенно узнают о том, что произошло, но они и ощущают на себе последствия события чуть ли не через несколько часов. Возьмите только факт вспышки короновируса в одном городе, в Китае. А последствия этого события в течение короткого времени охватили весь мир.

Украина в одинаковой мере, как и другие страны, вовлечена в мировые политические, экономические, культурные процессы. Однако влияние общемировых тенденций на изменение  социальной структуры украинского общества в последние три десятилетия было во много раз слабее по сравнению с влиянием на нее внутренних процессов.

Поэтому обратимся здесь только к внутренним процессам, которые определяли изменения в социальной структуре.

Все мы являемся свидетелями резкого изменения социальной структуры украинского общества после 1991 года. Но видеть очевидные факты изменений на эмпирическом уровне и теоретически исследовать, анализировать проходящее – это разные вещи. В нашей стране крайне сложно исследовать социальные процессы. Прежде всего, сложность изучения нашего общества состоит в том, что в нем дезорганизована и частично разрушена система государственной статистики, то есть сбора, обработки и обнародования статистической информации, в том числе и информации о социально-классовых группах. Во-вторых, часть невыгодной для себя информации власть просто умалчивает. В-третьих, множество социальных отношений в стране имеет теневой характер. В-четвертых, власть сама не имеют достоверных данных по многим вопросам, поскольку  всеобщей переписи населения в стране не было уже почти 20 лет.

И, тем не менее, попытаемся проанализировать социальную структуру украинского общества, опираясь на доступные нам источники информации.

Прежде всего, отметим общую численность населения. По данным Госстата Украины она составляет 41,7 млн. человек [3]. Это без учета Крыма и Севастополя. Такие данные государственная статистика объясняет тем, что она ведет подсчет населения на основе наличия административных данных о государственной регистрации рождения и смерти, а также смены места проживания.  При этом обращает на себя внимание то, что в 2019 году в Украине родилось 309 тыс. человек, а умерло 581 тыс. Природное сокращение населения за год составило 272 тыс. человек. Особенно быстро вымирает сельское население. Так, в 2018 году (за 2019 год еще нет данных) городское население сократилось на 114,3 тыс. чел.,  то сельское на 118,9 тыс. чел. Но сельское население составляет только 30% от всего населения, а городское 70%.

Совершенно другие данные предоставило в начале текущего года правительство Украины. Бывший министр Кабинета Министров господин Дубилет 23 января 2020 года заявил, что по заказу правительства проведена цифровая перепись населения. Согласно этой переписи присутствующее население страны на 1 декабря 2019 составляет приблизительно 37,3  млн. человек. Разобраться в этих данных крайне сложно.

Не будем сейчас углубляться в эту крайне запутанную проблему. Для нашего сообщения важно рассмотреть социально-классовую структуру населения Украины.

Если взять все население Украины, то, согласно данным Госстата Украины в 2018 году занятое население в нем составляло 16 млн.360 тис. человек [4]. По сферам занятости оно распределялось так: промышленность – 2 млн. 426 тыс.; сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 млн. 937 тыс.; строительство - 665 тыс.; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 995 тыс. Названные выше группы населения можно отнести к категории трудящихся, занятых производительным трудом. В целом этот отряд работников насчитывает около 7 млн. человек. Остальное занятое население сосредоточено в сфере обслуживания. Сюда относятся сфера общепита, торговли, информации и телекоммуникации, финансовой и страховой деятельности, операций с недвижимостью, научной деятельности, администрирования, государственного управления и обороны, образования, здравоохранения, спорта, развлечения и отдыха. Часть занятого населения, работающего в упомянутых областях, составляет около 3 млн. человек.  Конечно, классификация сфер занятости теперь составлена Госстатом так, что с точки зрения определения социального статуса групп, она скорее запутывает нас, чем что-либо проясняет. Зато разнести эти группы занятого населения по традиционным социально-классовым группам, практически, невозможно. Можно предположить, что в этом и заключалась главная цель изменения критериев отбора предприятий в соответствующие статистические группы.

Сегодня в нашей стране невозможно с уверенностью говорить о наличной социальной структуре еще и по той причине, что никто не знает даже приблизительных данных о трудовых мигрантах. Сведения, которые приводят авторы публикаций и устных заявлений в СМИ о количестве украинских трудовых мигрантов, колеблются в диапазоне от трех до семи миллионов человек. Эта группа трудящихся представляет собой активных людей, которые не могут вписаться во внутренний рынок труда и по разным причинам выезжают на заработки за рубеж. Естественно, что они делают социальную структуру украинского общества плавающей и неустойчивой.

Если судить о классовой структуре населения страны, опираясь на статистические данные об отраслях экономики, то вырисовывается следующая картина. В течение последних трех десятилетий в стране отчетливо прослеживалась тенденция свертывания ракетостроения, самолетостроения, судостроения, автомобилестроения, сельхозмашиностроения. Эти отрасли промышленности практически перестали существовать. Разрушены предприятия оборонной промышленности, машиностроения,  В целом, в эти годы сильнее всего пострадала крупная индустрия. Об этом свидетельствуют такие показатели.

Если сопоставлять данные Госстата Украины за 1991 и 2018 годы, то достаточно отчетливо видно сокращение рабочих и служащих в различных сферах производства. Мы, конечно, понимаем определенную некорректность сопоставления данных за эти годы, связанную, во-первых, с тем, что применяются разные критерии включения в статистические данные тех или иных типов производств. А, во-вторых, данные 1991 года включают работников предприятий, расположенных в границах УССР того времени, а в 2018 году эти данные не включают лиц, занятых на предприятиях Крыма и неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей. И, тем не менее, несмотря на большую неточность все же такое сопоставление показывает тренды изменений в численности занятого населения в определенных областях экономики Украины.

Прежде всего, сопоставим количество работающих в промышленности. В 1991 году там работало 6 млн.913 тыс., а в 2018 году - только  2 млн. 426 тыс. человек. Масштабы сокращения просто разительные. Речь идет о сокращении промышленных рабочих в разы. Те же процессы в эти годы происходили и в строительстве. В 1991 году там было занято 1 млн. 639 тыс., а в 2018 - 665 тыс. человек. Уменьшение числа работников тоже произошло в разы. Сокращалось число работающих на транспорте, в сфере связи.

Таким образом, потенциал индустриальных рабочих в социальной структуре общества понижался. Главной причиной ослабления индустриальной мощи страны была приватизация крупной промышленности. А конкретизировалась эта главная причина в конкретных проявлениях, характерных именно для украинского общества: остановка, закрытие и ликвидация предприятий; внедрение на оставшихся производствах новых технологий, которые вели к сокращению персонала предприятий; сиюминутная выгода новых собственников предприятий, пускавших на металлолом станки, конвейерные линии, всё, что можно было продать, что в конечном счете привело к выбрасыванию на улицу работников предприятий.

Рассматривая процесс изменения социальной структуры общества, важно подчеркнуть еще один очень важный момент. В Украине в эти годы не просто шел процесс сокращения промышленных  предприятий и числа занятых на них работников, а еще и процесс уменьшения крупных коллективов и роста удельного веса во всей экономике страны малочисленных предприятий.

В итоге, в 2018 году в стране осталось только 446 крупных предприятий. На них сейчас занято всего 1 млн. 574 тыс. рабочих. В основном это предприятия металлургической и угольной промышленности. На малых предприятиях в промышленности сегодня работает практически столько же рабочих, сколько и на крупных -  1 млн 554 тыс. Что же касается остальных отраслей экономики , то в них преимущественное большинство составляют предприятия с малочисленными коллективами работников.

В социально-политическом плане эти процессы привели к размыванию ядра рабочего класса страны – сокращению числа рабочих крупных промышленных предприятий. Это принципиальный момент в понимании качественного изменения социальной структуры общества. В.И.Ленин видел в рабочих крупных предприятий передовой отряд трудящихся, которые по уровню социалистического сознания и развитости психологии стояли выше остальной массы рабочих. Он с тревогой писал о таком времени в жизни общества, «когда рабочему классу приходится переживать периоды пере­рыва производства» [5]. Такой момент страна переживала во время Гражданской войны, когда остановились многие заводы и фабрики, а их рабочие разбрелись по стране в поисках средств к существованию. Ведь рабочие, потерявшие работу, утратившие связь с коллективами, оставшиеся без средств к существованию, теряют чувство принадлежности к большой социальной группе, свои ценностные ориентации, свое достоинство. Владимир Ильич обратил пристальное внимание на опасность такого процесса, поскольку он объективно ведет к размыванию классового сознания рабочего класса. Он делает очень важный теоретический вывод о том, на чем базируется классовое самосознание рабочих. «Главной материальной базой для развития классового пролетарско­го самосознания, - пишет он, -  является крупная промышленность, когда рабочий видит работающие фабрики, когда он ежедневно ощущает ту силу, которая действительно сможет унич­тожить классы.

Когда рабочие эту материальную производственную базу из-под ног теряют, тогда состояние неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия овладевает из­вестными слоями рабочих…» [6]. 

На сплоченность рабочих также положительно влияла высокая интенсивность внутриклассовых коммуникаций, связанная с тем, что рабочие проживали в однотипной территориальной микросреде: крупные рабочие поселки, микрорайоны и целые города-заводы. Однако в периоды социальных кризисов и катастроф, которые на протяжении истории случались неоднократно, сеть этих коммуникаций тоже разрушалась. В последние десятилетия, в годы экономической и технологической деградации, они происходят и в нашей стране. В подобных условиях существенно изменяется поведение рабочих. «Вместо работающей непрерывно круп­ной машинной фабрики пролетарий видит другое и принужден выступить в сфере эко­номической, как спекулянт или мелкий производитель» [7]. 

Особенностью сегодняшней социальной ситуации  в Украине является то, что разрушение крупной промышленности, процесс деклассирования рабочих совпадает с процессами, связанными с распространением новых технологий, с утверждением нового образа жизни,  в котором вновь образующиеся экономические субъекты представляют собой малочисленные коллективы. Это рестораны, магазины, парикмахерские, мастерские, туристические компании, риэлтерские группы, библиотеки, музыкальные группы, различного рода IT-компании, экспертные группы и т.п., насчитывающие от одного десятка до нескольких десятков человек. Об этом говорят и статистические данные. Если крупных предприятий в Украине осталось 446, то мелких – 339374, в том числе 292772 микропредприятий.

Объективно изменившиеся социальные отношения формируют новые социальные интересы и социальные потребности людей. Именно в характере социальных отношений В.И.Ленин видел первопричину социального поведения людей, основу их осознаваемых и неосознаваемых социальных установок. Место в системе общественных отношений является критерием отнесения человека к определенному социальному классу. И одновременно место человека в системе общественных отношений является отправной точкой изучения личности и ее социального поведения. «Социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения» [8].   

У людей, работающих в малых коллективах, формируется психология существенно отличающаяся от психологии работников крупных предприятий. Эти люди не чувствуют синергию многотысячных коллективов, не идентифицируют себя с солидаризированными крупными социальными группами. Их психология мало чем отличается от психологии мелкой буржуазии. Вспомним здесь ленинское определение понятия рабочий: «необходимо, чтобы не обманывать себя и других, определить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под это понятие подходили только те, кто на самом деле по своему жизненному положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям экономического и социального быта» [9].

Таким образом, в социальной структуре украинского общества, во-первых, существенно уменьшилась численность рабочих, занятых производительным трудом. Во-вторых, во всех отраслях экономики, а прежде всего в промышленности, сократилась численность работников, которые трудятся в крупных коллективах. И одновременно во много раз увеличилось количество малочисленных коллективов. В-третьих, все группы наемных работников в современной Украине находятся в тяжелейшем положении. Они потеряли всякую социальную защиту, они разобщены и психологически подавлены. Их положение стало практически таким же, как и положение  прекариата. Напомним, что прекариатом называют наемных работников, с неопределенным социальным статусом, работающих на работодателей с эпизодической и неполной занятостью, без трудового соглашения, без социальной защиты и гарантий – в отношении продолжительности рабочего времени, начислений в пенсионные фонды, выплаты больничных и тому подобное.

Проблемы наемных работников вытеснены из общественного дискурса, власти удалось вытеснить с политического поля левые партии, которые защищали интересы этих социальных слоев. Однако от этого объективные интересы социальных групп наемных работников никуда не делись. Наоборот, в условиях кризисного общества они существенно обострились. Поэтому запрос на мощные профсоюзы и политических субъектов, способных четко сформулировать и выразить интересы этих групп, в обществе огромен. Косвенно этот запрос проявляется в ответах на вопрос, какое из политических течений самое близкое респонденту. 21% опрошенных идентифицировали себя как сторонников левых политических течений [10].Однако в украинском обществе деятельность политических партий, стоящих на левых позициях, парализована. В состоянии летаргического сна находятся профсоюзы. Уровень доверия к ним граждан крайне низок:  доверяют 23% опрошенных, а не доверяют 41%.

Чем можно объяснить такое расхождение в объективном общественном спросе на левые политические партии и профсоюзные организации и почти полным отсутствием активности таких организаций. По нашему мнению, во-первых, в их деятельности не заинтересованы власти и олигархические группы, которые делают все, чтобы подавлять существующие и не допускать появления новых организаций левого толка. Во-вторых, в последние десятилетия у значительной части населения средствами массовой коммуникации и системой образования сформирован негативный образ левых партий и движений. Этот образ продолжает воспроизводиться. В-третьих, максимально высокий уровень недоверия населения ко всем политическим партиям - 58,5% (уровень доверия политическим партиям равен 11%). В-четвертых, несмотря на большой потенциал средств массовой коммуникации как средства сплочения групп и общества, по ряду причин доверие к ним за последние годы существенно снизились. Если в 2013 году им не доверяли 28%, то в 2017 году уже 50% респондентов. Доверяли же масс-медиа в 2013 году 37%, в 2017 - только 28%. В 2019 году во время избирательных кампаний уровень доверия к СМИ  вырос - до 55%. Однако это был временный успех. В-пятых, сказывается и то, что наиболее активная часть молодежи и людей среднего возраста, которые могли бы стать инициаторами создания левых организаций, находятся сегодня за рубежом, в качестве трудовых мигрантов.

Однако, несмотря на все попытки отвлечь общественное сознание от острых социальных проблем, на уровне обыденного сознания населения существует острая потребность в социальной справедливости. Правда, наблюдается это на уровне эмоциональных реакций населения на вопиющие факты пренебрежения справедливостью. В этих условиях нам надо вспомнить ленинское учение об уровнях развитости сознания трудящихся, чтобы использовать его в практической работе. В.И.Ленин писал, что первый его уровень - это стихийный бунт, второй - «некоторое пробуждение сознательности: рабочие теряли исконную веру в незыблемость давящих их порядков, начинали... не скажу понимать, а чувствовать необходимость коллективного отпора, и решительно порывали с рабской покорностью перед начальством. Но это было все же гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой» [11].  Третий уровень классового сознания, наивысший, который могли выработать сами рабочие, был тред-юнионистский. По мнению Ильича, «история всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.» [12].  Он подчеркивал, что «социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне» [13]. Эту истину необходимо вспоминать и вспоминать сегодня.

Мы живем в то время, когда марксистско-ленинская теория формирования классового сознания уже разработана глубоко и основательно. Ее методологические принципы четко очерчены и испытаны на практике. Однако наше общество оказалось в ситуации, когда историческое развитие повернулось вспять. Социалистическое сознание вымыто и представлено в обществе в совершенно искаженном виде. Все это требует глубокого  осмысления новой исторической и общественно-политической ситуации. На основе ее тщательного анализа необходимо, следуя ленинским заветам, продолжить совершенствовать, а во многом написать заново, теорию освобождения трудящихся от экономической и духовной эксплуатации в ХХІ веке.

Литература:

 1. Маркс К., Энгельс Ф. -Соч. -т.26, ч.ІІІ. -с.166.
 2. Ленин В.И. Эмпириокритицизм и исторический материализм. -ПСС. - Т.18. -с.345.
 3. Здесь и далее приводятся данные Госстата Украины: http://www.ukrstat.gov.ua/
 4. Без населения Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.
 5. Ленин В.И. Х Всероссийская конференция РКП(б). -ПСС. - Т.43. –с.308
 6. Там же.
 7. Ленин В.И. Х Всероссийская конференция РКП(б). –ПСС. -Т.43. –с.310
 8. Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. - ПСС. -Т.1. -с.430.
 9. Ленин В.И. Об условиях приема новых членов в партию. –ПСС. -Т.45. -с.20
 10.  Здесь и далее приводятся данные за 2019 год мониторинга Института социологии НАН Украины «Украинское общество. Мониторинг социальных изменений».
 11.  Ленин В.И. Что делать? –ПСС. -Т.6. –с.30
 12. Там же.
 13. Там же.

О ДИАЛЕКТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

В РАБОТАХ В.И.ЛЕНИНА И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ

Сообщение

ЛАВРИНЕНКО Н.Ф. - председателя ОО

«Всеукраинский Славянский Комитет»

Интерес к вопросам национального и интернационального у В.И.Ленина, как показывает анализ тематики его работ, стал проявляться с первых шагов его революционной деятельности. Об этом свидетельствуют статьи, опубликованные в 1893-95 годах.

Марксистская теория разрабатывалась в доимпералистическую эпоху и потому не могла предвидеть все особенности, хотя   правильно указывала на значение национального и интернационального в классовой борьбе. Известная К.Марксу и Ф.Энгельсу история революционных процессов, свидетельствует, что они происходили  в мононациональных странах (Франция, Англия, Германия). Империалистическая Россия отличалась от многих западных государств своим многонациональным  составом населения, включая рабочий класс, что придавало данным составляющим немаловажное значение.

Особое  внимание к этим вопросам, как отмечается в монографии «Ленин как философ» 1 , возросло после поражения революции 1905 года. Объяснение этому дал сам Владимир Ильич: «И воинствующий национализм реакции, и переход контрреволюционного, буржуазного либерализма к национализму (особенно великорусскому, а затем также польскому, еврейскому, украинскому и пр.), и, наконец, усиление националистических шатаний среди разных «национальных» (т. е. невеликорусских) с.-д., дошедшее до нарушения партийной программы,— все это безусловно обязывает нас уделить больше, чем прежде, внимания национальному вопросу» 2.

Рост революционного движения на национальных окраинах России, назревание мировой империалистической войны, которую буржуазия готовила под лозунгом «защиты отечества», яростная кампания черносотенного шовинизма и буржуазного национализма, угрожавшая расколоть рабочее движение и тем ослабить силы назревающей революции; усиление националистических тенденций в рабочем движении; резкие нападки ликвидаторов, бундовцев и троцкистов на национальную программу партии, – все это создавало серьезную угрозу единству рабочего движения. В этот период особенно остро встал вопрос об интернациональном единстве рабочего движения. В.И.Ленин  отвечает на все эти вызовы работой  над обоснованием теории и политики партии по национальному вопросу. Он пишет многочисленные статьи, письма, выступает с рефератами по национальному вопросу в Париже, Брюсселе, Льеже, Лейпциге, Кракове. Им был сделан  большой  доклад по национальному вопросу на Поронинском партийном совещании.  В то время теория национального вопроса, историческая и экономическая его постановка приобрели актуальное значение. Потребовалось дать историко-материалистическое определение нации, без чего нельзя было вести успешную борьбу с открыто провозглашаемым национализмом и особенно с утонченным национализмом — с «национализмом в социализме» и прочими течениями.      

Владимир Ильич утверждал, что в условиях капиталистической экономики никакая нация не может вести замкнутую жизнь, вне сношений с другими нациями, так что межнациональные связи являются столь же закономерным продуктом капиталистического общества, как и связи национальные. Широко известно положение В.И.Ленина о присущих развивающемуся капитализму двух исторических тенденциях в национальном вопросе. «Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. Обе тенденции суть мировой закон капитализма» 3.

Во многих своих работах В.И.Ленин  изобличал политику национализма, состоящую в подчинении интересов одних наций интересам других. Он тщательно анализировал труды буржуазных и марксистских теоретиков. Детальной критике подвергал,  в частности, работы К.Каутского, О.Бауэра, К.Реннера и др. «Коренная ошибка Бауэра, - писал В.И.Ленин, - утонченный национализм. Чистенький, без эксплуатации, без драки национализм. Прудон капитализм подчищал, идеализировал, подкрашивал, О.Бауэр – национализм» 4 .

Как справедливо подчеркивал один из авторов упомянутой монографии М.М.Розенталь, «борьбу против  идеалистической (и биологической) трактовки нации отнюдь нельзя считать чем-то канувшим в прошлое и не представляющим уже интереса в наше время. Эти представления о нации слишком глубоко гнездятся в сознании людей, приобрели силу предрассудка, и отнюдь не только в «непросвещенных головах»» 5. Современные теоретики  и апологеты национализма во многом повторяют те же заблуждения, которые развенчивал  в прошлом В.И.Ленин.

Ленинское определение нации  влияет на правильное понимание национального вопроса и значения интернационализма в классовой борьбе.

Критикуемое  им идеалистическое толкование  нации способствует развитию идеологии и психологии национализма, поскольку скрывает антагонизм между господствующим и эксплуатируемым классами и направлено на то, чтобы подавить идею классовой солидарности идеей национального «единства».

В трудах В.И.Ленина дано научное обоснование программных положений марксистской партии по национальному вопросу: о равноправии наций и правах национальных меньшинств; о праве наций на самоопределение вплоть до государственного отделения; о языках и их равноправии; о национальной культуре и ее классовом содержании; о централизации и автономии и др. По всем этим вопросам он дал уничтожающую критику взглядов русских и международных оппортунистов, разоблачил буржуазный национализм во всех его видах и противопоставил ему последовательный пролетарский интернационализм. Большинство из его оценок и замечаний не теряют своей актуальности и в наши дни.

Он показал на многих примерах, что классовый раскол нации выражается прежде всего в сфере экономических отношений, которые выступают как отношения противоположных классовых интересов. На этой основе складываются также классово противоположные психологические уклады и идеологии. Все это задевает и вопрос культуре.

В.И.Ленин в самых резких выражениях выступал против игнорирования классового подхода к национальной культуре. Многим известен его тезис о двух культурах в каждой национальной культуре.  Владимир Ильич подчеркивал при этом, что «интернациональная культура не безнациональна». «В каждой национальной культуре, – писал он, – есть хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) – притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры» (ПСС, т.24, стр. 120–121).

Так же он утверждал, что классовая борьба на национальной арене неотделима от этой борьбы на арене межнациональной, международной.

С этой диалектикой национального и интернационального связана борьба между интернационализмом и национализмом.

Тот факт, что пролетариат остается национальным, несмотря на антагонизм со своей национальной буржуазией, что «пролетариат не может относиться безразлично и равнодушно к политическим, социальным и культурным условиям своей борьбы, следовательно, ему не могут быть безразличны и судьбы его страны» 6, порождает и национальное сознание рядом с сознанием классовым, создает отношение классовых интересов и интересов национальных.

И если национальное сознание по самому существу своему ограничено рамками национального существования, то классовое сознание пролетариата не ограничено национальными рамками, а по необходимости становится и интернациональным. Ибо капитал есть сила международная, и, чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих 7.

Выясняя суть и последствия национальной политики царизма на Украине, Ленин гневно бичует кадетов, поддерживающих эту политику, вскрывает корни украинского буржуазного национализма и шовинизма. Он неустанно призывает к сплочению, к тесному союзу трудящихся Украины и России: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи» (ПСС, т.24, стр. 128).

То, что нынешние олигархи Украины всячески поддерживают националистов и национализм, не должно никого удивлять, потому что патриотизм буржуазии, как идеология, всегда неразрывно был связан с национализмом.

После свершения социалистической революции В.И.Ленин утверждал, что изменение понятия «национальное единство» обусловливает и изменение понятия «патриотизм». Старое понятие патриотизма было связано с национальной исключительностью, так что, например, только русский человек признавался патриотом России, ибо царская Россия действительно не была и не могла быть отечеством для угнетавшихся в ней так называемых «инородцев». Социалистическая же Россия стала родной страной для всех населяющих ее народов. А это значит, что социалистический патриотизм в пределах страны может объединять и объединял много национальностей.   

Пролетарский интернационализм имеет своей сердцевиной взаимную помощь и взаимную поддержку, служение общепролетарскому делу во всем мире. Поэтому В. И. Ленин, в целях воспитания такого именно понимания пролетарского интернационализма, требовал вести борьбу не только против национализма, открыто противопоставляющего себя интернационализму, но и против тех, кто признает интернационализм на словах, но подменяет его на деле мещанским национализмом, стремящимся сохранить неприкосновенным национальный эгоизм.

К сожалению, со временем строители социализма стали забывать о предупреждениях вождя пролетариата, а последние вожди КПСС  - откровенно игнорировать  классовый подход к вопросам национального и интернационального, отвергли диалектику, что в совокупности привело к искажению и  подмене фундаментальных понятий теории социализма и крушения СССР. А начиналось это под видом безобидного приспособления  национализма к социализму, совершенствования и улучшения его моделей. Идеология, история и художественная литература покрылись «белыми пятнами»  и их содержание переформатировались в духе националистической тенденциозности. Была нарушена преемственная связь с демократическими и социалистическими элементами каждой национальной культуры, на которой    настаивал В.И.Ленин.

В Украине, как мы помним, такой курс начался с деполитизации учебных заведений и других общественных институтов. Во главе этих процессов стало известное движение – НРУ. Руховцы возрождали национализм, спекулируя  на «национальных интересах», что выражалось в раздувании национальных особенностей, в абсолютизации принципа национальной независимости и суверенитета, ведущих к отказу от интернационализма и социализма в целом.

Все мы видим, что в последние годы стало много публичных дискуссий о национальной (патриотической) идее, однако при этом модераторы таких споров хотят видеть ее  в  националистическом (и расистском) обличье. Нынешние буржуазные идеологи, как и оппортунисты более ста лет назад, также классовый подход заменяют национальным «духом». Следовательно, результат поиска такого  фетиша будет безнадежным.

История национальной идеи, как подчеркивает М.М.Розенталь, показывает, что в разные времена и в разных ситуациях она играет неодинаковую роль. Она может быть исторически оправданной и способствовать социальному прогрессу, как это было при возникновении национальных движений и образовании наций в процессе ликвидации феодализма или как в национально-колониальном освободительном движении. Но она может быть использована и для реакционных дел. Такую роль она сыграла в империалистической войне 1914—1918 гг.; с ее помощью было принесено человечеству еще больше горя и страданий, когда она была поставлена на службу немецкому фашизму.

Различные роли играет национальная идея в современном мире.

Как прежде, так и особенно сейчас на национальном, патриотическом сознании спекулируют реакционные силы, стремящиеся поставить его на службу своим интересам путем разжигания национал-шовинизма и межнациональной вражды. Эти силы сегодня имеют власть в Украине. Они попирают права и свободы граждан, преследуют за инакомыслие.

Вместе с тем, как писал В.И.Ленин в статье  «Землеустройство и деревенская беднота», «мы не падем духом ни при каком повороте истории. Но мы не позволим ни одному повороту истории пройти без нашего участия, без действительного вмешательства передового класса»8.

Литература:

 1. Ленин как философ. // Под редакцией М. М. Розенталя. – М., Изд-во политической лит-ры, 1969.
 2. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 115.
 3. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 124.
 4. В.И.Ленин, Полн.собр..соч., т.24, стр.386.
 5. Ленин как философ.
 6. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 190.
 7.  В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 43
 8. «Правда Труда» № 3, 13 сентября 1913 

ГОРДИСЬ СВОИМИ ВЕЛИКИМИ ПРЕДКАМИ!

БУДЬ ИХ ДОСТОЕН!

Сообщение

МАЗУР Е.А. - председателя ВОО «ЗУБР»

Во все века, нравственные люди всего мира ехали на Русь, в Россию, в СССР. А те, кого интересовали и интересуют только деньги, нажива – ехали и едут в Европу, в Америку и др. страны, где Бог – золотой телец.

И социалистическая революция впервые могла свершиться только в России (самодостаточная страна)! Поэтому я пришла к выводу, что Русский-Советский – это не национальность, это Звание тождественное понятию Герой.

Удивительный мы народ - русские-советские…  Наивные, доверчивые перед коварством врага… И в то же самое время – непобедимые для врага явного … Плюющие на самих себя и своих предков, и преклоняющиеся перед никчемными иноземцами … До поры, до времени… Ибо не может быть слабым и никчемным НАРОД, освоивший одну пятую земного шара, не истребив при этом ни одного иного племени-народа, наоборот – помогал развиваться, жертвуя самим собой.

И так происходит последние, как минимум, тысячу лет.

Не хочу вдаваться в глубокую историю (не до этого сейчас), остановлюсь лишь на близком известном мне Героическом отрезке истории моего народа и моей страны. Как технарь-аналитик, в самом начале обозначу свою исходную позицию:

– Родину, как и родителей – не выбирают. И я люблю свою Родину и своих родителей такими, какими они есть;

– единожды предавший свою Родину ублюдок (не ублюдки, Родину не предают), предаст и продаст кого угодно.

Вот уже почти 30 лет подавляющее большинство нашего народа не прекращает плевать то на одних, то на других своих национальных Героев, фанатично «облизывая» чужих (только не надо тупо самооправдываться, типа – это вражеские СМИ и прочая мерзость виноваты), неизвестно, существовавших ли на самом деле.

Будда, Кришна, Иегова, Магомет, Иисус … Боги? Да! Пророки? Несомненно!

Только какое отношение они имеют к нам, Русским-Советским?Не отрицаю, Иисус Христос великий сын еврейского народа! А мы-то, русичи, здесь при чём? Или быть может Галилея с Назарей - территория Руси? Нет! Пусть евреи чтят своего национального героя Иисуса. Хвала им за это! У нас - русских, своих Героев куда больше, чем у других народов. А таких национальных Героев, как этот выдающийся парень Иисус (победивший 8 римских воинов-оккупантов), в годы Великой Отечественной войны в СССР был каждый второй солдат!

Мне не понятно, на основании чего слепые религиозные фанатики падают на колени перед чужаками, которые и в подмётки не годятся нашим Русским-Советским  Пророкам, Героям…

Напомню, цель современной религии – это: 1) мечта о рае небесном; 2) подготовка верующего к жизни на «том свете» (в который священники сами почему-то не торопятся попасть поскорее).

Наши же, русские Пророки и  Герои – строили рай на этом свете, на Земле, для нас – на ней живущих. В том числе и для неблагодарных потомков в большинстве своём, как выяснилось за последние 30 лет.

Последними нашими Пророками – были Ленин и Сталин. А национальными Героями – все, кто верил в рай на земле и строил коммунизм на территории всей нашей огромной Родины.

В отличие от современных человекообразных червей у власти, не способных даже сохранить Великое наследие наших предков (не говоря уже о его развитии),  Ленин и Сталин  создали величайшую в мире страну справедливости – СССР, вывели её на передовые рубежи Человечества. Кто бы, что бы не лаял из своей затхлой норы социал-импотентов, это наши национальные Герои осуществили многовековую мечту мудрецов Востока и Запада о справедливом обществе для всех без исключения людей на Земле.

Коммунистические идеи - идеи социальной справедливости, разрабатывались мыслителями всех веков и народов задолго до Маркса и Ленина. Позже их стали называть «социалистическими», «утопическим социализмом»; многие современники в них не верили, считали фантазиями, а их авторы подвергались насмешкам со стороны невежд. Однако, эти идеи жили и развивались.

На практике же идеи существования общества социальной справедливости впервые были реализованы на нашей  земле нашим  народом!

«Ленин – это действие, но не теория», - говорится в философском учении индийских махатм Агни-йоге (космические законы эволюционного развития). В июне 1926 г. Николай Рерих вручил наркому иностранных дел Чичерину письмо Гималайских Махатм следующего содержания: «На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков жизни. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы признали, что религия - есть учение всеобъемлемости материи. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага!

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам нашу помощь, утверждая Единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в годах 28 - 31 - 36. Привет Вам, ищущим общего блага!» (Журнал «Международная жизнь», №1, 1965 г).

Вместе с письмом, Николай Рерих от имени тех же махатм привез ларец с гималайской землей, на котором была надпись: «На могилу брата нашего, махатмы Ленина». Ленин был признан махатмой!

Способные к самостоятельному мышлению последователи учений Будды и Христа, понимают, что и Ленин был таким же преобразователем всего Человечества. Что такие  люди, масштабом своего мышления и деятельности опережают свое время на многие сотни лет. Это люди из будущего. И именно они расставляют вехи на путях развития нашей эволюции. Они похожи друг на друга, как некая, вне пространства и времени, особая человеческая раса. Их деятельность всегда направлена на всеобщее благо, действуют они всегда самоотверженно, обладают высокими интеллектуальными и творческими способностями. Их дела и идеи – многогранный прорыв в будущее.

Ленин мечтал о рае на земле для Всего Человечества, и он на практике приступил к реализации своей мечты. 

В отличие от сегодняшних власть предержащих, Ленин не строил рай лишь для себя любимого где-то в Межигорье, как Янукович, или под Донецком, как Ахметов,  или на Мальдивах, как вся современная правящая банда, за счёт труда всего ограбленного ими народа.

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года  идеи Ленина овладели большей половиной Человечества! Мир стал двуполярным. Капитализм вынужден был также внедрять идеи социальной справедливости, чтобы не потерять награбленное.

Ленин умер рано (24 января 1924 года), прожив менее 7 лет в Новом Справедливом Обществе.

К счастью, в первую очередь для нас – ныне живущих, что у Ленина был его мощный последователь Иосиф Виссарионович Сталин.

Благодаря Сталину мы, да, и всё Человечество, узнали о том, что можно было жить без межнациональных конфликтов, без безработицы, без наркотиков, без проституции, без продажи женщин и детей за границу, на запчасти для потех извращенцев рода человеческого.

Можно было лечиться и учиться бесплатно, бесплатно получать квартиры по месту работы. Не бояться того, что тебя завтра могут уволить, или забрать квартиру, или убить за то, что ты не отдаёшь свою собственность или дитя мерзавцам, дорвавшимся до власти.

Можно было спокойно ходить с детскими колясками по тротуарам и пешеходным переходам, даже не задумываясь о том, что тебя безнаказанно может насмерть сбить подонок на автомобиле.

И стаи бездомных собак, опекаемые такими же «дворнягами» у власти, не загрызали детей на улицах (их регулярно с улиц удаляли)… И детей в детских садиках и школах не травили безнаказанно...

Именно благодаря Сталину и нашим Героям-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, мы сегодня имеем возможность просто существовать на этом свете и умничать на тему «если бы, да, кабы».

Ибо, если бы наши Героические деды не победили гитлеровцев (мечтавших превратить славян в удобрения), не родились бы наши родители. А не родились бы наши родители, не было бы и нас.

Если бы не социалистическая индустриализация 30-х годов прошлого столетия в СССР, то не было бы и в Украине миллиардеров: ахметовых, пинчуков, коломойских, порошенков и прочих, преступно присвоивших себе после контрреволюционного переворота 1991 года всё народное достояние времён социализма.

Однако, хватит им уже, зажрались за 30 лет, сожрав почти два поколения.

Пора нам начинать процесс возращения к  социализму. И как можно скорее. Вспомним очень верную поговорку наших врагов: «Нация не способная к сопротивлению, не имеет права на существование».

Русские, Советские тем и отличаются от других давно исчезнувших народов (и народов без государственности), что мы способны к сопротивлению, потому мы были, есть и будем!

Русский и советский – это значит Герой, это не национальность, это Звание!

Помни: Поклоняясь чужим богам и чтя чужих героев, ты укрепляешь силу чужого народа, ослабляя и обрекая на вымирание СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РОД-НАРОД!

Кстати, в современном коммунистическом Китае за оскорбление Ленина и Сталина – уголовная ответственность. Потому как мудрый китайский народ считает, что Ленин и Сталин – не принадлежат какому-то одному народу, это гении Всего Человечества

Гордись своими Великими предками! Будь их достоин!  Вперёд к Победе!


НАУКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Сообщение

БОРЩЕВСКОГО  В.В. - кандидата физико-математических наук

Мы отмечаем 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина в условиях, когда происходит дальнейшее углубление мирового кризиса капитализма. Это обстоятельство чрезвычайно актуализирует замечание, однажды сделанное Владимиром Ильичом: что он хотел бы, чтобы его не почитали, а читали.

Кризис капитализма приближает созревание революционной ситуации, важнейшим моментов которой является готовность к ней пролетариата и его партии. А тут возникают проблемы, которые носят как объективный, так и субъективный характер. К субъективным проблемам в первую очередь можно отнести наблюдаемый в пролетарской среде пессимизм, вызванный развалом СССР и социалистического лагеря в целом, неверии рабочего класса в способность собственными силами остановить сползании мира к катастрофе. Для адекватной реакции пролетариата на углубление кризиса капитализма необходимо его скорейшее превращение из класса «в себе» в класс «для себя», т.е. обретение сознательности и организованности. Эту задачу может выполнить только коммунистическое движение, но и оно переживает серьезные трудности. Сказывается усиленное давление со стороны капиталистических режимов как путем проведения тотальной антикоммунистической пропаганды, так и прямых репрессий. В данный момент не только это ослабляет действия коммунистов, наблюдается теоретический разброд, идут бесплодные дискуссии, которые не способствуют усилению коммунистических организаций. Все это делает творческое - теоретическое и практическое - наследие Владимира Ильича Ленина неоценимым как никогда.

Распространённой причиной возникающих споров является, по-видимому, отождествление различных форм общественного сознания - науки и идеологии. Для многих коммунистическая идеология и есть наука. На самом деле, наука и идеология имеют, по сути, совершенно различное предназначение и содержание, схожесть имеет только внешний характер. Сразу нужно отметить, что в деле переустройства общества они играют хотя и разные, но чрезвычайно важные роли.

Итак, наука — сфера человеческой деятельности, имеющая своей целью сбор, накопление, классификацию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений, построение новых или улучшение существующих теорий, позволяющих адекватно описывать природные (естественные науки, естествознание) или общественные (гуманитарные науки) процессы и прогнозировать их развитие. Понятием «Наука» включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности — сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в совокупности научную картину мира.

Непосредственные цели науки— описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет её изучения на основе открываемых ею законов, т. е. в широком смысле — теоретическое отражение действительности. «...Задача науки, - отмечал К. Маркс, - заключается в том, чтобы видимое, лишь выступающее в явлении движение свести к действительному внутреннему движению» (Соч., изд. 2, т.25, ч.1, с.343). Интересно, что К. Маркс, говорит о «движении», а не «состоянии», но к этому вернемся ниже.

С другой стороны, «идеология» по К. Марксу — ложное сознание, выражающее специфические интересы определённого класса, выдающиеся за интересы всего общества. Классики в «Немецкой идеологии» (1845—46) и позднейших работах под «идеологией» понимали:

1) идеалистическую концепцию, согласно которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей, принципов (Идеология «...считает, что идеи господствуют над миром, идеи и понятия она считает определяющими принципами, определённые мысли — таинством материального мира...» — Соч., 2 изд., т. 3, с. 12, прим.);

2) соответствующий этой концепции тип мыслительного процесса, когда его субъекты — идеологи, не сознавая связи своих построений с материальными интересами определённых классов и, следовательно, объективных побудительных сил своей деятельности, постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности общественных идей (см. Ф. Энгельс, там же, т. 39, с. 83);

3) вытекающий отсюда метод подхода к действительности, состоящий в конструировании желаемой, но мнимой реальности, которая выдаётся за самою действительность. Ф. Энгельс, критикуя немецкого философа Е. Дюринга, писал, что «...философия действительности оказывается и здесь чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, а из представления» (там же, т. 20, с. 97).

Таким образом, действительность предстаёт в идеологии в искажённом, перевёрнутом виде и идеология оказывается иллюзорным сознанием, в котором социальная реальность, объективные противоречия и потребности общественной жизни выступают в превращенной форме. В противоположность этим идеологическим формам научное сознание остаётся «...на почве действительной истории...» (Маркс К. и Энгельс Ф., там же, т. 3, с. 37

Идеология подчиняется общим закономерностям общественного сознания. Она обладает не абсолютной, а лишь относительной самостоятельностью. К. Маркс и Ф. Энгельс не применяли термин «Идеология» к собственной системе воззрений, но они характеризовали марксизм как научную теорию социализма.

Как правило идеология формируется на созданных человеком «идеальных» образах, причем как правило они носят персонифицированный характер, в которых отсутствуют внутренние противоречия, присущие реальным объектам. Если наука предполагает знание, то идеология зиждется на вере и поэтому ее аргументация как правило сводится к каким-то «общечеловеческим» ценностям, «тысячелетним» менталитетам и прочим чисто «интеллектуальным» конструкциям.

Буржуазное, особенно мелкобуржуазное мышление абсолютизирует роль идеологии, по представлениям которой мир определяется идеями, и, стоит изменить сознание людей – мир изменится сообразно новым идеалам. Чего стоят расхожие представление о том, что начинать изменение мира нужно с себя, или модные сегодня «проектные» и «цивилизационные» подходы в буржуазной социологии.

«Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, - пишут Маркс и Энгельс, - и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и от-звуков этого жизненного процесса…Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности… люди, развивающие своё материальное производство и своё материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также своё мышление и продукты своего мышления» (Т.3, с.25).

Таким образом в основе любой идеологии (даже коммунистической) находится идеализм и метафизика.

Тогда создается мнение, что идеология как таковая не нужна и даже вредна. Но это не верно. Нужно только четко осознавать, где нужно применять научные методы, а где и когда без идеологической работы обойтись невозможно.

Так, первейшей задачей партии является преобразование общества, а для этого требуется познание

- необходимости преобразований,

- текущей реальности

- и имеющихся возможностей.

Только на этой основе партия может осуществить планирование свой деятельности. Весь этот объем работы можно осуществить исключительно только на основе научных знаний и способностей их применения. Только в результате такой подготовки можно рассчитывать на эффективность практической партийной работы. Это необходимо, но как показывает практика недостаточно для достижения запланированных целей по переустройству общества.

В эпоху, предшествующую социалистической революции (например, буржуазной), общественное сознание способно устраивать жесткие арьергардные бои с общественным бытием, может даже серьезно затормозить его развитие, но в конечном счете вынуждено всегда сдаться на милость победителя. Что же касается коммунистического типа развития, то здесь измененное субъектом общественное бытие не в силах привести общественное сознание в соответствие с собой, не прибегнув для этого к помощи посредника - идеологии.

В этом глубокий смысл идеологической работы партии, ибо в ее отсутствие общественное сознание полностью заблокирует возможность каких-либо дальнейших экономических и социальных перестроек. Это прекрасно понимал и умело использовал в своей деятельности Владимир Ильич, это наглядно демонстрирует все его творческое наследие. Приведем только несколько примеров научного подхода к решению В.И. Лениным теоретических и практических вопросов, ответы на которые актуальны и сегодня.

Важнейшим моментом научного коммунизма является классовый подход к решению существующих противоречий в обществе. Ленинская определение сущности классов наиболее полно включает в себя все необходимые и достаточные признаки. Согласно ему «Классы — это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» (Ленин В.И. ПСС. Т.39. С.15).

Владимир Ильич жестко указывает на то, что классы — это большие группы людей, исходя из положения диалектического материализма, из которого следует, что общество, определяет персональные черты человека, а не наоборот, как принято в буржуазной социологии. Отдельно взятый рабочий, может быть пролетарием нанятым капиталистом, но и капиталистом одновременно имея какое-то количество акций предприятия или депозит в банке, более того он может выступать в роли феодала по отношению к своей супруге и даже рабовладельцем по отношению к своим детям. Поэтому пролетарское сознание возникает не с момента получения соответствующей записи в трудовой книжке, а в результате практической деятельности в составе трудового коллектива. Отсюда вполне практический вывод, на котором настаивал Владимир Ильич – внесение классового сознания в пролетарскую массу наиболее эффективно в рамках трудового коллектива. Тогда понятна, что индивидуальная пропагандистская работа вне предприятия будет носить чрезвычайно низкую эффективность. Она полезна для пополнения партийных рядов, численность которых тысячи, но не для организации миллионной пролетарской армии.

Сегодня в коммунистической среде идут жаркие споры кого относить к пролетариату. Если применить ленинскую формулировку классов, то тогда пролетариат — (1) класс наёмных работников, лишённых средств производства, продающих свою рабочую силу, (2) создающих своим трудом (непосредственно или в составе «коллективного работника») прибавочную стоимость и (3) эксплуатируемых капиталом. В дискуссиях обращают внимание только на пункт (1) или (3), но определяющим является пункт (2). Нельзя относить к пролетариату только по признаку наемного труда, родовой признак пролетариата то, что он создает прибавочную стоимость, а капиталиста соответственно, что он ее присваивает. Нет прибыли – нет капиталистов, а прибыль — это превращенная форма прибавочной стоимости, которую производит рабочий класс. Да в идеологических пропагандистских целях можно (а часто необходимо) создать образ отдельно взятого сознательного рабочего. Но при организации практической работы этого совершенно недостаточно.

Упорные дискуссии ведутся по вопросу - Ленин действовал по Марксу или вопреки ему. Еще одна интерпретация заключается в следующем, время изменилось и вместо капитализма, который описал Маркс, появился империализм, и Ленин создал теперь новую науку - о империализме. После этого делается вывод: сейчас время изменилось снова и необходим новый Ленин или Маркс, для создания еще одной новой науки о постимпериализме (или что-то наподобие). Но тогда напрашивается вывод, что марксизм-ленинизм не являются наукой, если его нужно каждый раз переписывать, ведь научные законы, например физики, работают вне зависимости от времени и пространства. Беспредметность и бестолковость таких дискуссий Владимир Ильич показал еще при жизни. Потому, что он наряду с другими важными качествами был УЧЕНЫМ, и всегда к любой решаемой им проблеме подходил по-научному.

Важным обстоятельством, которое часто не учитывается в процессе обучения марксизма-ленинизма, является – модельный подход при изучении реальных, подчас сложных систем. Любая наука постигает реальность с помощью моделей, которые в дальнейшем процессе изучения могут усложнятся или комбинироваться. Выбор той или иной модели производиться так, чтобы учесть все наиболее существенные особенности поведения реальной системы в данной задаче и отбросить все второстепенные, неоправданно усложняющие исследование. Примером таких моделей в физике является «материальная точка», «абсолютно твердое тело», «идеальный газ», различные модели ядерного ядра. Классическим примером моделирования в социологии является «Капитал» К. Маркса. Где автор сразу же оговаривается о том, что он сознательно исследует «чистую» капиталистическую формацию, в которой присутствуют и взаимодействуют исключительно только два класса.  В реальной жизни все общества многоукладные и многоклассовые. К. Маркс отмечал, что ни один возникший в результате развития общества уклад, и, соответственно, класс при естественноисторическом развитии - вне воли человека - не исчезает, изменяется только его «вес» в общественной жизни. Именно из этого исходил В.И.Ленин при дальнейшем развитии и углублении марксизма. Владимиру Ильичу необходимо было вырабатывать практические решения для реального общества и поэтому простой двухклассовой модели было уже недостаточно. Так поступают ученые в любой отрасли – постоянно усложняют модели, тем самым все больше приближая научное описание к реальным свойства объектов исследований. Все свои доклады на партийных форумах Владимир Ильич начинает с анализа такой многоукладности и меж классовых отношений. Кстати не вопреки Марксу, а основываясь на его учение – диалектическом материализме – Владимир Ильич смог сделать выводы о не равномерности развития капитализма в различных странах, ввиду различия в соотношении отдельных укладов, а, следовательно, о возможности построении социализма в одно отдельной стране. Как об этом не вспомнить, наблюдая «бескомпромиссные» дебаты о том был ли социализм в СССР или не был. С точки зрения науки, такой спор не имеет смысла – пока не исчезли классовые различия, общество будет многоукладным, вопрос только в доли приходящейся на тот, или иной уклад. Часто споры ведутся в русле «ИЛИ ИЛИ». Именной такой однозначности требует идеология. А научный диалектический метод исследования, основанный на выявлении и анализе противоречий, «ИЛИ ИЛИ», не приемлет и предпочитает «И». Типичный примером является спор о преимуществе парламентских ИЛИ непарламентской деятельности партии. Этот спор еще был в начале прошлого века между «отзовистами» и «ликвидаторами». Позиция В. И. Ленина – партии необходима и та и другая форма политической борьбы.

Очень ярко проявился ленинский научный подход в дискуссии с Н.И. Бухариным по поводу редакции новой программы партии на VIII съезде РКП(Б) в 1919 г.

Бухарин предлагал не включать в программу описание «старого» капитализма, а ограничится наступившим империализмом. На что В.И. Ленин категорически возразил, что «чистый империализм без основной базы капитализма никогда не существовал, нигде не существует и никогда существовать не будет» (Собр. соч. Т. 38 с.151).  И далее он продолжил, что «империализм и финансовый капитализм есть надстройка над старым капитализмом. Если разрушить его верхушку, обнажится старый капитализм. И если бы перед нами был цельный империализм, который насквозь переделал капитализм, наша задача была бы во сто тысяч раз легче. Это давало бы такую систему, когда все подчинялось бы одному финансовому капиталу. Тогда оставалось бы только снять верхушку и передать остальное в руки пролетариата. Это было бы чрезвычайно приятно, но этого нет в действительности» (Там же, с. 155).

Делая такие выводы В.И. Ленин полностью соответствуют теории, разработанной Марксом. Согласно которой, любая формация не состояние, не идеал, а движение, процесс. Капиталистическая формация отличается от предыдущих тем, что она является последнем укладов основан на эксплуатации человеком человека. Капиталистический процесс происходит от кризиса до кризиса, причины которого подробно описаны Марксом. При этом растет степень монополизации и роста влияния финансового капитала. Необходимо сращиваясь с государственными структурами, образует то, что Ленин назвал империализмом. В рамках капиталистической системы выход их кризиса, как указывали классики и подтверждает история один – война. Она, уничтожая «избыточные» производительные силы (средства производства + рабочая сила), восстанавливает баланс между стоимостью все массы производимых товаров и платёжеспособность населения. При этом все откатывается назад, и процесс начинается сызнова.

И Лени, и Маркс объясняли процесс исходя из единой теории. Отличия описанных ими процессов, конечно, есть, но они носят не принципиальный количественный характер. Это теория позволяет понять процесс происходящие в мире и сегодня. Если при Марксе монополизация успевала охватить отдельные государства, при Ленине большие группы государств (империализм), то сегодня она успела подчинить мир – возникла единая долларовая мировая финансово - технологическая система – капиталистический глобализм или моноимпериализм. И уже сегодня можно наблюдать то, на что указывал Ленин Бухарину – кризис разваливает это образования и на смену моноимериализму (единый центр) всплывает классический мультиимпериализм (несколько центров). А такой мульти империализм неотвратимо приводит к борьбе за рынки, а следовательно, к угрозе очередной мировой войны. И только уничтожение капитализма может прервать это гибельный для человечества круговорот.

В принципе все творчество и практическая деятельность Владимира Ильича Ленина демонстрирует то, как он виртуозно владел и использовал навыки научного анализа и синтеза. Этим объясняется и высочайшая эффективность, которую он достигал при достижения поставленных целей. Научность выводов, сделанных Лениным, доказывается тем, что они не потеряли существенную актуальность и сегодня.

Из этого нужно сделать вывод и современному поколению коммунистов, что для решения поставленных жизнью задач, необходимо не просто изучать марксизм-ленинизм как науку, а научится применять на практике.

Пресс-служба


Ви можете обговорити цей матеріал на наших сторінках у соціальних мережах