- КПУ - http://www.kpu.ua -

Звернення XI з`їзду Всеукраїнського Союзу робітників до членів профспілкових організацій України

Опубліковано 17.12.2005

Намітилася тенденція подальшого занепаду економіки, що в умовах капітализму приведе до катастрофічних соціальних наслідків для більшості населення України. Підтвердженням цьому є різке падіння темпів росту промислового і сільськогосподарського виробництва. Разом з цим, буржуазна влада нав’язує трудящим нову редакцію “Трудового Кодексу України”, в якому суттєво звужуються права людей праці і трудових колектівів, а також обмежуються права профспілок до такого рівня, що профспілки практично не зможуть виконувати свою основну функцію – захищати трудящих. Неодноразово всі без виключення уряди намагалися зменшити фінансові та організаційні можливості фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, поширена практика фінансування загальнодержавних витрат за рахунок коштів цих фондів.


Поліпшенню життя людей праці не допомагають навіть масові акції протесту, які проводять трудові колективи і профспілки. В зв’язку з цим стає все більш зрозумілим, що суттєво покращити соціально-економічну ситуацію в країні можно лише в разі суттєвих політичних змін в суспільстві. І сьогодні, напередодні виборчої кампанії, кожний трудящий буде змушений робити політичний вибір.


Здається, вибір великий. В Україні зареєстровано більше ста політичних партій. Багато з них ідуть на вибори з привабливими лозунгами та обіцянками збільшити заробітну плату, зменшити безробіття, повернути знецінені заощадження, знизити ціни і таке інше. Проте, майже ніхто з них не розкриває механізм реалізації цих обіцянок, так як у буржуазних партій просто не існує механізму для задоволення потреб трудящих. У них один механізм – механізм нещадної експлуатації трудящих з метою отримання прибутку. Основою цього механізму, як показала практика капіталістичного будівництва, є приватна власність на засоби виробництва.


Єдина партія в Україні, здатна ліквідувати бідність, вдихнути життя в промислові і сільгосподарські підприємства, відкрити перспективи для успішної роботи трудових колективів і відновити соціальну справедливость, – це Комуністична партія України. Реальним механізмом такого відродження України є загальнонародна власність на основні засоби виробництва, яка здатна забезпечити всі справедливі вимоги, які сьогодні висувають профспілки.


В зв’язку з цим, Всеукраїнський союз робітників, стараючись бути послідовним виразником інтересів трудящих, підтримує саме Комуністичну партію України.


Звертаємось до вас, членів профспілкових організацій, з пропозицією переглянути поширені сьогодні погляди щодо сподівань на совість і чесність буржуазної влади. Настав час для об’єднання зусиль в боротьбі з антинародним режимом. Пропонуємо підтримати на виборах 2006 року Комуністичну партію України і вступити в ініційований Компартією України Лівий фронт для реалізації нашої спільної мети – вільного і всебічного розвитку людини праці.


Київ, 17 грудня 2005 р.


Матеріал розміщено на КПУ: http://www.kpu.ua

Link: http://www.kpu.ua/uk/705/zvernennja_xi_z_jizdu_vseukrajins_kogo_sojuzu_robitnikiv_do_chleniv_profspilkovih_organizatsij_ukraj

© КПУ
Під час копіювання інформації обов’язково посилайтесь на www.kpu.ua