ДЕКЛАРАЦІЯ громадсько-політичного руху «Лівий фронт України»Ми поділяємо і готові вести спільну
боротьбу за досягнення таких цілей:

- завершення політичної реформи з метою

встановлення в Україні справжньої демократії на основі розширення
повноважень представницьких органів влади, посилення ролі органів місцевого
самоврядування;

- забезпечення конституційних прав та
свобод громадян, відновлення гарантій безплатних освіти и охорони здоров’я,
духовного і культурного розвитку;

- кардинальні зміни судової системи як
реального шляху поглиблення народовладдя, недопущення сваволі в кадровій
політиці в центрі   і на місцях;

- націоналізація базових і стратегічно
важливих галузей народного господарства, усунення олігархічного засилля в
економіці, у господарському і політичному житті країни;

- збереження позаблокового статусу
України, відмова від участі в авантюрах військо-політичних блоків і наддержав;

- наповнення реальним змістом Угоди про
Єдиний економічний простір між Україною, Росією, Білорусією та Казахстаном;

- надання російській мові статусу
державної.

Ми глибоко усвідомлюємо, що усіх нас
чекає важка і напружена робота, готові докласти усіх зусиль для зміни
політичної системи влади в інтересах трудового народу і закликаємо усіх, хто
поділяє задекларовані цілі, включатися у громадсько-політичний рух «Лівий Фронт
України».

Перемогти ми можемо тільки разом!


Ви можете обговорити цей матеріал на наших сторінках у соціальних мережах