ЗАКЛИКИ І ГАСЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ДО 103-Ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ЗАКЛИКИ І ГАСЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ДО 103-Ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


Хай живе Великий Жовтень – наша гордість, надія і натхнення!

Великий Жовтень – це мир, праця, рівність  і справедливість!

Слава звершенням Великого Жовтня!

Захистимо правду  про наше славне радянське минуле, осяяне Великим Жовтнем!

Великий Жовтень вчить, надихає і кличе до відновлення соціалізму!

Антикризова Програма КПУ – шлях до відродження України!

Захистимо пам'ять про великі звершення радянської епохи!

Майбутнє України – за народовладдям і соціалізмом!

Ні! – політичним переслідуванням і дискримінації за переконання!

Ні! – громадянській війні на Донбасі! Мир – народу України!

Заводи – трудящим, а не олігархам!

Ні! – продажу землі! Земля – не товар! Втративши землю – втратимо своє коріння як народ, як нація!

Ні! – грабунку народу! Ні! – безробіттю! Ні! – злидням!

Геть! – драконівські податки!

Ні! – зростанню цін і комунальних платежів!

Так! – безкоштовній і якісній медицині  для всіх!

Ні! – мовному геноциду!

Молоді – сучасну освіту і гідне майбутнє!

Геть! – зовнішнє управління Україною!

Залежність від МВФ – це загроза суверенітету України!

Ні! – НАТО! Шлях в НАТО – це війна!

Геть! – владу олігархів, корупціонерів і націоналістів!

Уряд геноциду народу України – у відставку!

Слава радянському солдату –  визволителю  України від гітлерівських загарбників, їх сателітів та поплічників!

Слава вам, визволителі  Києва,  міста - героя від фашистських поневолювачів!

Народе! Досить терпіти, досить мовчати!

Прапор Великого Жовтня – Червоний прапор Перемоги!

Наша сила – в Правді!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Центральний Комітет Компартії України


ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ К 103-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Да здравствует Великий Октябрь – наша гордость, надежда и вдохновение!

Великий Октябрь – это мир, труд, равенство и справедливость!

Слава свершениям Великого Октября!

Защитим правду о нашем славном советском прошлом, овеянном Великим Октябрем!

Великий Октябрь учит, вдохновляет и зовет к восстановлению  социализма!

Антикризисная Программа КПУ – путь к возрождению Украины!

Защитим память о великих свершениях советской эпохи!

Будущее Украины  за народовластием и социализмом!

Нет! – политическим преследованиям и дискриминации убеждений!

Нет! – гражданской войне в Донбассе! Мир народу Украины!

Заводы – трудящимся, а не олигархам!

Нет! – продаже земли! Земля – ​​не товар! Потеряв землю – потеряем свои корни как народ, как нация!

Нет! – грабежу народа! Нет! – безработице! Нет! – нищете!

Долой! – драконовские налоги!

Нет! – росту цен и коммунальных платежей!

Да! – бесплатной и качественной медицине  для всех!

Нет! – языковому геноциду!

Молодежи – современное образование и достойное будущее!

Долой!– внешнее управление Украиной!

Зависимость от МВФ – это угроза суверенитету Украины!

Нет! – НАТО! Путь в НАТО – это война!

Долой! – власть олигархов, коррупционеров и националистов!

Правительство геноцида народа Украины – в отставку!

Слава советскому солдату – освободителю Украины от гитлеровских захватчиков, их сателлитов и пособников!

Слава  освободителям Киева, города - героя  от фашистских поработителей!

Народ! Хватит терпеть, хватит молчать!

Флаг Великого Октября – Красный флаг Победы!

Наша сила – в Правде!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Центральный Комитет Компартии Украины


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях