Багате, цікаве видання

Багате, цікаве видання


Нещодавно опублікував чергову працю академік Ворона Валерій Михайлович – багатолітній керівник Інституту соціології НАН України. Вона невипадково називається «Соціологічні нариси політеконома» (Київ, 2020, 400 стор.). В ній багатий соціологічний матеріал автор осмислює не лише теоретично, але і в практичному  спрямуванні, для обґрунтування шляхів подолання кризових явищ в українському суспільстві. На фоні сучасної науково-популярної література книжка В.М. Ворони вирізняється марксистськи методологічнім підходом дохідливістю і аргументованістю.

У нарисах, на основі аналізу емпіричних матеріалів щорічного соціологічного моніторингу (додаток), автор характеризує стан і динаміку розвитку українського соціума за останні десятиліття, показує, як начотництво й догматизм у теорії і волюнтаризм у практиці «радянської моделі» соціалізму послабили розуміння суті природничо-історичної закономірності розвитку людства, а нині апологи капіталізму спілкуються дискредитувати саму ідею соціалізму як суспільства народовладдя і свободи від експлуатації та пригноблення. Автор конкретизує розуміння соціології як науки та її понятійного апарату, розкриває значущість наукових висновків соціологів як для розуміння того, що відбувається в «анатомії» громадянського суспільства, так і для вироблення напрямків його формування в Україні.

Нариси і первинні дані моніторингу, безперечно, корисні для всіх суспільствознавців, практикуючих політиків і управлінців, які присвятили себе відродженню суверенної України і живуть в Україні однією долею з народом України, його інтересами і цінностями. То ж книга В.М. Ворони повчальна для кадрів та активу нашої партії, зацікавить широке кола мислячих читачів.

Мигович І.І.,

секретар ЦК Компартії України


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях