МИР - ДОНБАСУ! ВІЙНА - КОРУПЦІЇ! УКРАЇНУ - НАРОДУ! Передвиборна програма Компартії України на позачергових виборах  народних депутатів України 21 липня 2019 року

МИР - ДОНБАСУ! ВІЙНА - КОРУПЦІЇ! УКРАЇНУ - НАРОДУ!
Передвиборна програма Компартії України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року


Нинішня парламентська виборча кампанія проходить у найдраматичніший для України час.

На недавніх президентських виборах зазнав поразки з розгромним рахунком 24,46 % проти 73,22 % націонал-олігархічний режим, встановлений в результаті лютневого (2014 р.) державного перевороту. І це закономірно, бо його обіцянки забезпечити народові «життя по-новому» обернулися катастрофічним зубожінням переважної більшості населення, безпрецедентними поширенням корупції і майновим розшаруванням, поглибленням розколу в суспільстві, фактичною втратою Україною державного суверенітету і значної частини території. На її сході – в Донбасі понад п’ять років триває братовбивча війна. Зруйновані і доведені до розриву багатовікові братні відносини між українським і російським народами.

Україна, яка ще недавно у складі Радянського Союзу входила до п’ятірки передових держав Європи, відкинута у своєму економічному розвитку на кілька десятиліть назад, перетворилася на деіндустріалізовану, найвідсталішу, найбіднішу, вимираючу країну континенту, по суті на підмандатну Заходу, передусім Сполученим Штатам Америки, Європейському союзу, Міжнародному валютному фонду, НАТО, територію. Наші люди втратили практично всі соціальні завоювання часів Радянської влади. Ніколи ще громадяни України не були такими безправними і беззахисними перед беззаконністю і свавіллям авторитарної влади, численних бандитських угруповань неонацистського характеру.

До цього призвели панування кримінально-олігархічних кланів, новоявлених латифундистів, відсутність у влади програми розвитку країни, бездарна кадрова політика, втрата професіоналізму в управлінні, наруга над Конституцією України, історичною пам’яттю народу-переможця, народними святинями, протиконституційне нав’язування людиноненависницької націонал-шовіністичної ідеології, пропаганда ненависті, насильства і бездуховності, героїзація пособників гітлерівських окупантів, фашизація державного життя. Діючи за принципом «розділяй і володарюй», влада все більше розколювала суспільство за світоглядними переконаннями, за вірою, мовою, національною належністю, віковими та іншими ознаками.

З плином часу ставало дедалі очевиднішим і в суспільстві все більше утверджувалося переконання, що врятувати Україну від розпаду можна, лише відсторонивши від влади антинародний режим, очолюваний олігархом і націоналістом П.Порошенком. Його поразка на президентських виборах із задоволенням сприйнята українським народом.

Але це лише перший крок на шляху до відновлення демократії в країні.

Комуністична партія України вважає, що наступним кроком мають стати позачергові парламентські вибори, призначені на 21 липня 2019 року.

Наша партія пропонує конкретну, всебічно обґрунтовану програму, здійснення якої стане важливим кроком на шляху повернення України в коло передових країн континенту.

Програма ґрунтується на Антикризовій програмі Компартії «Від війни до миру», враховує реальну обстановку, що склалася в країні, численні пропозиції виборців з усіх регіонів і передбачає:

- негайне припинення кровопролиття і врегулювання ситуації на сході країни із забезпеченням інтересів народу України, конституційних прав і свобод, недопущенням репресій щодо громадян, які там проживають;

- перехід на федеративну форму державного устрою, яка має забезпечити регіони реальною можливістю самостійно вирішувати питання місцевого життя з урахуванням їх специфіки, історичних традицій при міцних гарантіях збереження єдності країни та її територіальної цілісності;

- підтвердження і додержання позаблокового, нейтрального статусу України, проголошеного в Декларації про її державний суверенітет, реалізуючи яку Верховна Рада України ухвалила в серпні 1991 року Акт проголошення незалежності України, схвалений всенародним голосуванням 1 грудня 1991 року, керуючись яким парламент прийняв Конституцію України;

- врегулювання, з дотриманням інтересів України, відносин з Російською Федерацією та іншими країнами, розвиток, при збереженні державного суверенітету України, вигідного для неї співробітництва з міжнародними структурами;

- постійне піклування про захисників Вітчизни, надійне забезпечення реальної захищеності її кордонів і національної безпеки, законності і правопорядку, рішуче поліпшення діяльності правоохоронних органів, боротьби із злочинністю, передусім організованою. Невідкладним завданням є викоренення умов, які призвели до небезпечного поширення корупції. Буде відроджено справжній, ефективно діючий народний контроль;

- реальне забезпечення декларованих Конституцією України соціальних, політичних та інших прав і свобод громадян, вжиття невідкладних заходів до подолання ганебного явища – катастрофічної бідності переважної більшості населення на основі зміцнення позицій суспільної власності, народних підприємств і господарств, посилення ролі прогнозування, перспективного і поточного планування суспільно-економічного розвитку, зосередження зусиль держави, підприємницьких структур на виведенні вітчизняної економіки з глибокої кризи, її реіндустріалізації, переведенні на шлях інноваційного технологічного розвитку, радикальної зміни ставлення до науки і освіти, науково-технічного прогресу;

- розробку і реалізацію програм розвитку перспективних галузей вітчизняної економіки (літакобудування, суднобудування, приладобудування, виготовлення сучасної високотехнологічної сільськогосподарської техніки, підприємств з вироблення відновлюваних видів електроенергії, підприємств легкої промисловості та ін.);

- розробку в кожному регіоні і реалізацію програм подолання безробіття, створення нових робочих місць, передусім шляхом перепрофілювання або відновлення роботи підприємств;

- забезпечення роботою молоді, особливо випускників навчальних закладів, спорудження житла для молоді, соціально не захищених громадян та громадян, які постраждали від воєнних дій;

- відновлення і неухильне здійснення програм, спрямованих на всебічну підтримку материнства і дитинства («Все краще – дітям»);

- забезпечення реальної підтримки аграрного, лісового секторів, екологічної безпеки, переробної промисловості, розвитку меліорації, посилення уваги до різних форм ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі великотоварного державного сектора, кооперативних і фермерських господарств, радикальну відбудову соціальної інфраструктури села;

- розробку і реалізацію програм розв’язання проблеми питної води і газифікації населених пунктів;

- перегляд так званих реформ, започаткованих порошенківським режимом в галузі охорони здоров’я, заробітної плати, пенсійної справи, освіти та інших сферах, здійснення яких катастрофічно позначилося на умовах життя переважної більшості народу, призвело до дезорганізації бюджетної організації держави;

- радикальне зниження тарифів на побутовий газ, електроенергію, послуги житлово-комунального господарства, транспорту, цін на ліки, продовольчі та промислові товари першої необхідності. Фінансування розвитку науки, освіти, охорони здоров’я становитиме не менше 10% видатків Державного бюджету України;

- вдосконалення комунального господарства з метою забезпечення населення послугами належної якості за доступними цінами.

Особлива увага приділятиметься додержанню Конституції України, викорененню її порушень, які призвели до дестабілізації ситуації в суспільстві. Зокрема:

- забезпеченню статусу української мови як державної при неухильному додержанні конституційних мовних прав росіян, громадян усіх національних меншин, збереженні українсько-російської двомовності, що історично склалася і є величезним надбанням нашого народу, відкрила доступ до здобутків російської і світової науки і культури, недопущення будь-якої дискримінації у цій надзвичайно чутливій, життєво важливій сфері;

- дотриманню конституційного положення про відокремлення церкви і релігійних  організацій від держави, неприпустимість втручання державних органів у церковні справи і міжконфесійні відносини, захист права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

- забезпеченню конституційних принципів верховенства права, презумпції невинуватості, політичного й ідеологічного плюралізму, припиненню нав’язування суспільству – всупереч Конституції України – націонал-шовіністичної ідеології, недопущенню в будь-якій формі тоталітаристських тенденцій, проявів фашистської практики, а також існування збройних формувань, не передбачених законами України. Буде покінчено з ганебними, антиконституційними люстрацією і декомунізацією;

- неухильному додержанню законності в діяльності всіх державних органів, включаючи Верховну Раду, а також відновленню ролі Конституційного суду України як єдиного органу конституційного судочинства.

З цих питань будуть внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти, в тому числі, при необхідності, щодо змін до Конституції України, мета яких – забезпечити реальне народовладдя, здійснення конституційного принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову, недопущення узурпації її будь-ким.

Дорогі співвітчизники!

Вважаємо своїм громадянським обов’язком привернути вашу увагу до небезпеки, яку становить популістська соціальна і політична демагогія, до якої вдаються багато претендентів на мандати народних депутатів. Більшість з них вже були чи й зараз перебувають при владі і мають нести відповідальність за те, якими трагічними наслідками для країни обернулося їхнє перебування у владних структурах. Сьогодні вони знову роздають привабливі обіцянки, які не збираються виконувати. Не вірте таким!

Наша партія від свого слова ніколи не відступала і не відступить!

Ми були і залишаємося переконаними прихильниками соціалізму – справедливого суспільно-політичного устрою. Ми спираємось на досвід наших батьків, які збудували велику союзну соціалістичну державу, відстояли її у двобої з найлютішим ворогом людства – фашизмом, піднесли до вершин науково-технічного і соціального прогресу. Ми збережемо історичну пам’ять про безсмертні подвиги нашого народу.

Нас надихають історичні звершення народів Китаю, В’єтнаму, Північної Кореї, Куби у будівництві свого життя на засадах соціалізму.

Ми враховуємо й те, що потреба в соціалістичній альтернативі капіталізму, який, як свідчать історичний досвід і сучасність, не може існувати без воєн, криз, незворотного зруйнування навколишнього середовища, без корупції і деградації моралі, визнається не лише найавторитетнішими науковцями зі світовими іменами, а й більшістю людей світу.

Використаймо ж шанс, який випадає нам сьогодні, зробімо вірний вибір – збережемо Вітчизну.

Мир – Донбасу! Війна – корупції! Україну – народу!

Перший секретар ЦК

Компартії України

П.М.Симоненко


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях