Про дії партії у зв’язку з рішенням ЦВК про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України від Комуністичної партії України

Про дії партії у зв’язку з рішенням ЦВК про відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України від Комуністичної партії України


Доповідь другого секретаря ЦК Мартинюка А.І.

на позачерговому 54-му з‘їзді Компартії України (другий етап)

Шановні товариші делегати!

Мета нинішнього етапу позачергового 54-го з‘їзду, екстрено скликаного Президією ЦК, — визначити наші першочергові дії у зв‘язку з рішенням щодо відмови в реєстрації кандидата на пост Перезидента України від Компартії.

Як відомо, наступ на політичні права і свободи громадян в Україні, правителі котрої невтомно глаголять про европейський вибір і дотримання демократичних цінностей, поповнився ще одним промовистим фактом.

2 лютого Центральна Виборча Комісія продовжила антиконституційні дії щодо декомунізації. Своєю постановою за номером 198 вона відмовила першому секретареві ЦК Симоненку Петру Миколайовичу, висунутому Комуністичною партією України, в реєстрації на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Аргументація ЦВК наступна. Цитую рядки постанови:

«Перелік підстав для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України визначено статтею 52 Закону.

Так, згідно з пунктом 8 частини першої статті 52 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України у разі висування кандидата на пост Президента України від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

У зв’язку з призначенням на 31 березня 2019 року чергових виборів Президента України Центральна виборча комісія 4 січня 2019 року звернулась до Міністерства юстиції України з проханням невідкладно надати інформацію про політичні партії України, щодо яких в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність їх діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", та надати копії таких рішень.

16 січня 2019 року Центральна виборча комісія отримала наказ Міністерства юстиції України від 23 липня 2015 року № 1312/5 "Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", яким визнано, що статут, найменування та символіка Комуністичної партії України не відповідають частинам першій та другій статті 3 та частині першій статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (лист Міністерства юстиції України від 15 січня 2019 року №1738/330-26-19/19.4.3).

На звернення Комісії від 31 січня 2019 року щодо невідповідності статуту, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам зазначеного Закону Міністерством юстиції України 1 лютого 2019 року повторно надано відповідь, у якій вказується, що наказ Міністерства юстиції України від 23 липня 2015 року № 1312/5 "Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" наразі є чинним.

Таким чином, Симоненка П.М. висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", що обумовлює відмову в реєстрації Симоненка П.М. кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року відповідно до пункту 8 частини першої статті 52 Закону».

Варто зазначити, що це антиконституційне рішення ЦВК, спрямоване на позбавлення виборчих прав мільйонів громадян країни, котрі сповідують ідеї соціалізму — принципи свободи, рівності й братерства, оперативно дістало принципову оцінку в заявах нашої прес-служби та інтерв’ю ЗМІ лідера партії.

Цитиую мовою оригіналу:

«Цели, которые преследует правящая хунта, не давая возможности Компартии выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, очевидны. Мы, коммунисты, не отказались от названия нашей партии, не отказались от символов, не предали нашу идеологию.

Мы - единственная партия, которая предлагает альтернативный грабительскому капитализму курс развития Украины. Курс на социализм, где власть принадлежит трудовому народу, а не кучке олигархов, где героизация и восхваление нацизма и фашизма считается преступлением против человечности, где экономика страны работает на мир и созидание, а не на милитаризацию и войну».

Наяву, як мовиться, очевидне-неймовірне: ми зіткнулися з черговим парадоксом.

Стаття 37 Конституції України гласить: «заборона діяльності об‘єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку». А участь у виборах, поза сумнівом, — одна з найважливіших складових діяльності політичних партій.

На сьогодні остаточного судового рішення щодо заборони діяльності Комуністичної партії немає! Вона залишається в Єдиному державному реєстрі об‘єднань громадян. Відповідно до законодавства регулярно звітує перед уповноваженими державними органами, передовсім: Національним агентством запобігання корупції і Державною фіскальною службою.

Водночас — Компартія позбавлена конституційного права, гарантованого статтею 36 Основного Закону,: «політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню волі громадян, беруть участь у виборах».

Отже, з одного боку, — діяльність партії судом не заборонена. А з іншого, всупереч Конституції України і здоровому глузду, — уражена в своїх конституційних правах: позбавлена можливості брати участь у виборах, відстоювати позиції мільйонів прихильників ідей соціальної справедливості.

До речі, саме на цей кричущий факт порушення основоположних прав і свобод громадянина наголошується у висновку Венеціанської Комісії щодо українського декомунізаційного законодавства. Й ще три роки тому власті України давали європейським інституціям, як виявилося, брехливі обіцянки: внести відповідні зміни.

Маємо справу з чисто українським ноу-хау. Таке юридичне невігластво, обґрунтоване практикою націонал-олігархічного режиму, — характерна риса деградованого парламенту. Не випадково, згідно з останніми соціологічними опитуваннями Верховній Раді України довіряє (вжимо слово, яким найчастіше послуговується її горе-спікер) «лишень» — 6 відсотків громадян.

І ось цей прошарок мізерної народної довіри учинив розправу над нашою політичною силою, котра сповідує принципи соціальної справедливості й виступає з гострою критикою внутрішньої політики і зовнішнього курсу антинародного режиму, встановленого в 2014 році, та пропонує суспільству реальну Антикризову програму «Від війни до миру!».

                          Шановні товариші!

Ми пройшли перший етап, реалізувавши спільно вироблену концепцію участі Компартії в президентській виборчій кампанії.

В ході її всепартійного обговорення, дискусій на пленумах і активах місцевих та регіональних партійних комітетів, грудневому(2018 року) об‘єднаному Пленумі ЦК і ЦКК, на першому етапі позачергового 54-го з‘їзду, практичного втілення їх рішень, досягнуто поставлених цілей.

По-перше. Здійснено прорив в інформаційному полі. Протягом останніх місяців після чотирьохрічного замовчування вітчизняні ЗМІ,хоча й в обмеженому та переважно перекрученому трактуванні, згадували про Компартію та її лідера.

По-друге. Участь в президентській виборчій кампанії активізувала роботу партійних комітетів і організацій. Вона дала змогу об‘єктивно оцінити стан і рівень організаційної та ідейно-політичної діяльності, виявити слабкі місця, яких, на жаль, хоч відбавляй.

По-третє. Чергове свавілля націонал-олігархічноґо режиму щодо Комуністичної партії, прихильників її ідей є яскравим свідченням кричущого зневажання прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та закріплених у світових і європейських конвенціях і деклараціях. Це надає юридичні підстави звернутися до судових інстанцій, включаючи і Європейський суд з прав людини. І цей процес сьогодні уже розпочато.

Закономірно постає питання: що далі, якими мають бути наші наступні дії?

Передовсім щодо дозволу об‘єднаного Пленуму ЦК і ЦКК, відповідно до Статуту партії, на самовисування. Реалізувати його неможливо в силу наступних причин.

Насамперед це стосується суми в два з половиною мільйони гривень.

Кожному з нас добре відомо,з якими проблемами ми зіткнулися, збираючи потягом п‘яти місяців пожертвування для грошової застави.

Безумовно, від імені з‘їзду маємо висловити слова щирої приязні і вдячності тим членам партії та її прихильникам, які в надскладних умовах бідності і антикомуністичного психозу відгукнулися на заклик Херсонського та Ізюмського міських і Єланецького районного комітетів Компартії щодо збору коштів.

В силу різних причин, як організаційного характеру, так і економічних та політичних складових, вже аж на завершальному етапі реєстрації кандидатів (28 січня) ми зібрали необхідну суму для грошової застави кандидатові від Компартії.

На жаль, для реєстрації його самовисуванням кошти відсутні, а з партійного рахунку вносити грошову заставу Закон в даному випадку забороняє.

У зв‘язку з довготривалим процесом збору коштів на рахунок партії відповідно постала й інша завада для самовисунення — термін подачі документів закінчився цієї ночі о 00.00 годин.

Враховуючи зазначені обставини, пропонуємо делегатам з‘їзду дати оцінку черговим порушенням владою конституційних прав Комуністичної партії та прихильників ідеї соціальної справедливості й прийняти спеціальне Звернення, проект якого є в одержаних вами матеріалах.

Маємо використати усі наявні можливості для ознайомлення з його змістом якомога ширших верств населення.

Тепер щодо подальшої участі Компартії в президентській виборчій кампанії.

Пропоную на найближчому засіданні Президії ЦК, з врахуванням пропозицій регіональних комітетів, консультацій з кандидатами на пост Президента України та з огляду на необхідність здобуття депутатських мандатів на наступних виборах до Верховної Ради,визначити нашу тактику дій на виборах глави держави.

                                    Шановні товариші!

Як і після контрреволюційного антирадянського перевороту серпня 1991 року та антиконституційних дій групи колишніх високопосадовців Компартії, носіїв партквитка, так і сьогодні перед нами постають два взаємопов‘язаних особливої ваги завдання боротьби за відновлення історичної справедливості щодо Комуністичної партії Ураїни.

По-перше, це — використання всіх можливостей для збереження партійних структур і кадрів, активізація наших практичних конкретних заходів, спрямованих на утвердження в суспільстві знаменитої леннінської фрази: «є така партія!». В наших обставинах це — Комуністична партія України, яка діє, живе і бореться!

І, по-друге, це — всебічний юридичний захист конституційного права комуністів на об‘єднання в політичній партії, на участь у політичних, насамперед виборчих, процесах, активна наступальна боротьба за скасування декомунізаційного законодавства.

І нехай у цій благородній справі нас надихає полум‘яний афористичний Кобзаревий «заповіт»:

Борітеся — поборете!


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях