Передвиборна програма Комуністичної партії України

Передвиборна програма Комуністичної партії України


Передвиборна програма

Комуністичної партії України

МИР – УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ!

БЛАГОПОЛУЧЧЯ – КОЖНІЙ СІМ’Ї!

Україна – у вогні.

Країна – на етапі одного з найдраматичніших періодів своєї історії.

Держава – на межі розколу і гуманітарної катастрофи.

Суспільство – у протистояннях і беззаконні.

На горизонті - густі хмари неонацизму.

Влада – цепний пес кримінально-корумпованого олігархату, вірна служанка заокеанських покровителів.

Люди – під жорновами мораторіїв на  зростання матеріального достатку, не живуть, а виживають, стогнучи під непосильним тягарем галопуючих платежів і цін.

Населення – у неспокої і тривогах за долю своєї родини і країни.

Громадяни – залякані та обкрадені, під шаленим тиском маніпуляції свідомістю та наростаючого переслідування інакомислячих.

Комуністи – в епіцентрі немилосердної інквізиції, свавільної наруги і дикунської розправи. Правонаціоналістичні правителі як невідкладну мету поставили не лише витіснення Компартії з політичного поля, а й її фактичне знищення.

Проте тільки Комуністична партія України за активної підтримки справжніх патріотів своєї країни спроможна провести кардинальні зміни.

І

І найперша, найголовніша, найневідкладніша надзадача наша нині така – встановлення на українській землі миру і спокою.

Компартія, наша фракція у Верховній Раді ще у квітні, коли вогнище конфлікту лише починало жевріти, запропонувала поетапний план мирного врегулювання й виходу із кровопролитної кризи. Попри ігнорування цього плану самовпевненими можновладцями, він життєво-актуальний і понині. Комуністи спромоглися донести його основні складові до офіційних структур ЄС і переконати єврочиновників та європарламентарів у реальності й необхідності наших пропозицій. Як результат – сьогодні їх уже оприлюднюють керівники ряду європейських держав та інституцій.

Для завершення воєнного лихоліття в Донбасі, а фактично громадянської війни в країні, Компартія пропонує декілька послідовних кроків. Перший: невідкладно спинити братовбивство й сповістити про мир. Другий: усім конфліктуючим сторонам шляхом перемовин окреслити коло проблем, усунення котрих спонукатиме врегулюванню воєнної ворожнечі. Третій: конституційні переміни, що відкривають шлях до децентралізації. Четвертий: неупереджене розслідування смертоносних злочинів – на Майдані, в Одесі, Маріуполі, Красноармійську, інших населених пунктах.

Досягнення миру – це не лише припинення вогню. Передовсім потребують відходу в небуття мілітаризація свідомості громадян, взаємна нетерпимість й ненависть, агресія й злість. Це можливе за умови, коли в багатонаціональній країні будуть враховані й захищені інтереси всіх соціальних, національних, етнічних груп і верств населення. Звідси наша несхитна лінія: широка самостійність регіонів при міцних конституційних гарантіях єдності та територіальної цілісності країни – єдиний шлях до миру і відродження.

Кожна складова України має володіти правом на самостійність у різних сферах свого життя: від самоуправління і обрання усіх гілок місцевої влади та бюджетного федералізму до розв’язання культурно-національних питань й оберігання традицій регіону.

Збереження цілісності країни конче потребує духовного єднання. Держава має захистити духовні цінності й національні традиції всіх народів України. Ми спрямуємо законодавчі зусилля на збереження і розвиток мов та культур усіх націй і народів, закріпимо за російською мовою статус державної, станемо на захист історичної пам’яті.

Характерність внутріполітичної конфронтації в Україні окреслюється ще й тим, що її підживлюють і формують міжнародні фактори. Повсякденно наша країна все більше перетворюється із суб’єкта в об’єкт зовнішньої політики, стає пішаком чужинської геополітичної гри між США, Європою і Росією.

Досягнення миру і його збереження немислимі без відновленні суверенітету й незаангажованості у царині зовнішньої політики. Міжнародний курс країни мають окреслювати передовсім інтереси громадян України, а не корисливі забаганки інших держав.

Поставимо надійну завісу проНАТОвським задумам. Прокладатимемо стежку для відновлення добросусідських і братерських відносин з державами СНД, найперше з Росією, Білорусією і Казахстаном, збережемо єдність слов’янських народів.

Пріоритетом зовнішньополітичних зусиль вважаємо також установлення справедливих і рівноправних відносин України з усіма державами, примноження кола приязних союзників і постійних партнерів.

Компартія наполягає на тому, щоб найважливіші дискусійні питання державного і суспільного життя вирішувалися шляхом народних плебісцитів. Бо ж ніхто не наважиться заперечувати, що якби відбувся торік запропонований комуністами референдум стосовно вибору варіанту зовнішньоекономічної орієнтації України, то можна було б уникнути того загострення політичної ситуації, яке нині обернулося незворотніми трагічними наслідками.

Наша категорична вимога: з метою несхитного заслону проти зазіхань на суверенітет країни і убезпечення базових прав громадян невідкладно зліквідувати неофіційні збройні формування.

Серед першочергових завдань – відродження боєздатних Збройних Сил України, відновлення народної шани до захисників Вітчизни, забезпечення військовослужбовців житлом, добротним рівнем матеріального забезпечення і соціальних гарантій.

ІІ

Невід’ємну складову передвиборної програми комуністів щодо нагальних перемін у житті наших співгромадян становлять плани невпинного поступу на фронті соціальної справедливості, благополуччя й достатку кожної родини.

Задля цієї благочинної мети щонайперше демонтуємо олігархічну систему управління країною, викорчуємо її такі порочні явища, як злодійство, корупція, злидні, безправ’я, звалення всіх житейських клопотів і тягот на плечі простих людей. Позиція комуністів тут неухильна: «Руйнувати варто не міста і села, а кланово-олігархічну систему».

Для досягнення звершень у справедливому облаштуванні життя співгромадян реалізуємо Антикризову програму Компартії України, запропоновану ще в 2011 році. В її основі: націоналізація законним шляхом стратегічних галузей промисловості, повернення державі контролю над надрами і природними ресурсами, заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, державна підтримка вітчизняного товаровиробника, науки і працівників села, державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних і тютюнових виробів.

Йдучи на дострокові парламентські вибори, комуністи пропонують виборцям такі першорядні соціальні орієнтири:

неухильне виконання зобов’язань держави перед своїми громадянами щодо прожиткового мінімуму, зарплат, пенсій, стипендій (їх щоквартальне індексування з урахуванням реальної інфляції), умов праці, відпусток, гідного життя ветеранів, дотримання інших соціальних стандартів;
збереження і розширення соціальних пільг;
введення пені за кожний день прострочення виплати заробітної плати;
встановлення заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої зарплати в промисловості;
скасування пенсійної і медичної реформ, нав’язаних МВФ і ЄС, повернути пенсійний вік жінкам 55 років, чоловікам – 60 років;
посилення державного контролю над цінами;
повернення трудових заощаджень;
звільнення від податків невеликих зарплат, запровадження прогресивного оподаткування доходів багатих і надбагатих, введення податку на предмети розкоші;
надання громадянам безкоштовної медичної допомоги;
закупівля та надання за державні кошти ліків, критично необхідних для збереження життя;
державний контроль за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг;
створення мережі державних і комунальних підприємств роздрібної торгівлі, надання послуг, аптек;
повернення державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
надання медикам, працівникам культури і освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців;
впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, медикам, особливо тим, хто працює в сільській місцевості;
розгортання масштабного будівництва соціального житла;
надання малозабезпеченим громадянам безкоштовного житла на правах державної і комунальної оренди;
повернення у державну власність об’єктів ЖКГ, встановлення державних тарифів відповідно до єдиної тарифної сітки;
витрати на комунальні послуги не повинні перевищувати 10 відсотків від доходів сім’ї;
здійснення комплексу заходів щодо морального оздоровлення суспільства: збільшення чисельності та рівня фінансування державних установ культури, бібліотек, книгарень; відродження мережі державних оздоровчих закладів для дітей; заборона пропаганди расизму, ксенофобії та національної ворожнечі; створення ефективних державних програм подолання алкоголізму, наркоманії та СНІДу; підтримка традиційних конфесій віруючих.

Таку двоєдину, взаємопов’язану мету – миру і благополуччя – ставить перед собою Комуністична партія України й пропонує співгромадянам 26 жовтня 2014 року вибрати саме цей шлях. Шлях замирення і спокою, піднесення народного господарства і утвердження справедливості, шлях гідності і віри в свій народ.

Шлях зведення економічно сильної, соціально орієнтованої, духовно здорової, екологічно чистої, єдиної та миролюбної України.

України, в якій хотілося б жити!

Партій в Україні багато, з трудовим народом – одна.

Чим більше комуністів у Верховній Раді – тим швидше припинення воєнних дій, тим більше соціальної справедливості!

Ваші голоси за Комуністичну партію України це сповнення заповітної мрії кожного з нині живущих:

МИР – УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ,

БЛАГОПОЛУЧЧЯ – КОЖНІЙ СІМ’Ї!


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях